Trang Chủ > Ánh sáng - bóng tối (Liên minh huyền thoại)

 Ánh sáng - bóng tối (Liên minh huyền thoại)

Ánh sáng - bóng tối (Liên minh huyền thoại)

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 06/12/2017 01:19

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Action Comic One shot

SƠ LƯỢC
Trật tự và hỗn loạn, ánh sáng và bóng tối. Cuộc chiến đã đến hồi kết.

Ánh sáng - bóng tối (Liên minh huyền thoại) one shot (1 CHƯƠNG)