Trang Chủ > Bạn Trai Là Ngôi Sao update chap 39

 Bạn Trai Là Ngôi Sao

Bạn Trai Là Ngôi Sao

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 15/11/2017 12:34

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo

SƠ LƯỢC
Một trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau ! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy..."Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó !". Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~ *Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 1 (70 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 68 20/01/2018 18:05

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 67 16/01/2018 12:32

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 66 15/01/2018 13:02

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 65 15/01/2018 13:02

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 64 09/01/2018 20:26

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 63 01/01/2018 19:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 62 01/01/2018 19:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 61 01/01/2018 19:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 60 19/12/2017 20:45

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 59 13/12/2017 18:24

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 58 12/12/2017 20:37

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 57 11/12/2017 20:00

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 56 10/12/2017 13:39

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 55 08/12/2017 18:37

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 54 05/12/2017 12:57

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 53 04/12/2017 12:32

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 52 01/12/2017 20:29

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 51 30/11/2017 13:28

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 50 29/11/2017 12:17

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 49 28/11/2017 12:09

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 48 26/11/2017 13:04

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 47 25/11/2017 13:17

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 46 23/11/2017 15:00

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 45 22/11/2017 17:05

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 44 21/11/2017 11:36

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 43 20/11/2017 17:25

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 42 20/11/2017 11:46

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 41 17/11/2017 17:15

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 40 16/11/2017 12:21

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 39 15/11/2017 12:33

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 38 13/11/2017 16:32

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 37 12/11/2017 18:55

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 36 10/11/2017 16:06

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 35 09/11/2017 13:41

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 34 07/11/2017 12:44

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 33 03/11/2017 12:07

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 32 01/11/2017 12:22

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 31 31/10/2017 12:36

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 30 30/10/2017 11:27

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 29 28/10/2017 12:30

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 28 26/10/2017 17:10

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 27 25/10/2017 18:41

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 26 24/10/2017 17:15

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 25 23/10/2017 12:41

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 24 21/10/2017 17:12

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 23 20/10/2017 12:43

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 22 19/10/2017 19:26

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 21 18/10/2017 13:13

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 20 16/10/2017 12:21

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 19 15/10/2017 14:57

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 18 14/10/2017 15:48

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 17 13/10/2017 12:56

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 16 12/10/2017 19:50

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 15 11/10/2017 11:30

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 14 10/10/2017 16:46

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 13.5 09/10/2017 11:52

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 13 08/10/2017 15:26

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 12 07/10/2017 11:04

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 11.5 06/10/2017 15:50

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 11 05/10/2017 12:11

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 10 04/10/2017 11:24

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 9 03/10/2017 20:57

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 8 13/06/2017 18:36

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 7 07/06/2017 17:50

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 6 30/05/2017 12:20

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 5 02/04/2017 22:40

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 4 14/03/2017 21:58

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 3 13/03/2017 12:12

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 2 16/02/2017 23:18

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 1 28/01/2017 22:22