Trang Chủ > City Hunter Update chap 45

City Hunter

City Hunter

Tên khác: シティーハンター

Update: 15/02/2018 17:43

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Hojo Tsukasa

Nhóm dịch: noobboys

Thể loại: Action Comedy Harem Romance Shounen

SƠ LƯỢC
Ryo, thanh niên giỏi bắn súng chuyên đi dẹp tội ác quanh tokyo, khoai bự nên cực háo sắc 
nhưng lại khá đào hoa, biết bao em tươi, gái đẹp đã được ryo thuần phục. Một series thuộc top "huyền thoại" của JUMP

City Hunter chap 1 (48 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

City Hunter chap 45 15/02/2018 11:19

City Hunter chap 44 08/12/2017 02:39

City Hunter chap 43 08/12/2017 02:39

City Hunter chap 42 08/12/2017 02:39

City Hunter chap 41 08/12/2017 02:39

City Hunter chap 40 08/12/2017 02:38

City Hunter chap 39 08/12/2017 02:38

City Hunter chap 38 28/01/2016 20:19

City Hunter chap 37 08/08/2015 09:54

City Hunter chap 36 08/08/2015 09:53

City Hunter chap 35 08/08/2015 09:53

City Hunter chap 34 08/08/2015 09:53

City Hunter chap 33 08/08/2015 09:52

City Hunter chap 32 08/08/2015 09:52

City Hunter chap 31 08/08/2015 09:52

City Hunter chap 30 08/08/2015 09:52

City Hunter chap 29 08/08/2015 09:52

City Hunter chap 28 08/08/2015 09:52

City Hunter chap 27 08/08/2015 09:51

City Hunter chap 26 08/08/2015 09:51

City Hunter chap 25 08/08/2015 09:50

City Hunter chap 24 08/08/2015 09:50

City Hunter chap 23 08/08/2015 09:50

City Hunter chap 22 08/08/2015 09:50

City Hunter chap 21 08/08/2015 09:50

City Hunter chap 20 08/08/2015 09:49

City Hunter chap 19 08/08/2015 09:48

City Hunter chap 18 08/08/2015 09:48

City Hunter chap 17 08/08/2015 09:48

City Hunter chap 16 08/08/2015 09:48

City Hunter chap 15 08/08/2015 09:47

City Hunter chap 14 08/08/2015 09:47

City Hunter chap 13 08/08/2015 09:47

City Hunter chap 12 08/08/2015 09:47

City Hunter chap 11.3 08/08/2015 09:56

City Hunter chap 11.2 08/08/2015 09:55

City Hunter chap 11.1 08/08/2015 09:55

City Hunter chap 11 08/08/2015 09:55

City Hunter chap 10 08/08/2015 09:54

City Hunter chap 9 16/01/2013 12:10

City Hunter chap 8 16/01/2013 00:48

City Hunter chap 7 16/01/2013 00:48

City Hunter chap 6 15/01/2013 01:59

City Hunter chap 5 15/01/2013 01:58

City Hunter chap 4 15/01/2013 01:58

City Hunter chap 3 15/01/2013 01:57

City Hunter chap 2 15/01/2013 01:57

City Hunter chap 1 15/01/2013 01:56