Trang Chủ > Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 10-11

 Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 16/02/2017 12:43

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts Mystery Shounen Supernatural Fantasy

SƠ LƯỢC
Ngày xửa ngày xưa, thế giới hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ bây giờ của nó. Vào lúc đó, có rất nhiều sinh vật kì lạ và bí ẩn, kẻ bất tử và quái vật... Sau đó thời gian đem đến sự thay đổi lớn cho thế giới này... Những sinh vật đã từng tồn tại biến mất khỏi dòng chảy thời gian như khủng long vậy. Hoặc có thể chúng chỉ ẩn mình đi thôi. Có lẽ những sinh vật hùng mạnh ấy vẫn sống ở đâu đó gần chúng ta và làm những việc bình thường như chúng ta vậy....

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 1 (19 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 16 02/04/2017 15:49

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 15 02/04/2017 15:49

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 14 21/03/2017 23:39

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 13 21/03/2017 23:39

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 12 16/02/2017 21:44

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 11 16/02/2017 12:43

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 10 16/02/2017 12:43

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 9 01/01/2017 19:16

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 8 01/01/2017 19:16

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 7 01/01/2017 19:16

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 6.2 06/12/2016 11:49

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 6.1 02/12/2016 11:53

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 5 26/11/2016 12:02

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 4.5 16/11/2016 12:20

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 4 16/11/2016 12:20

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 3.5 16/11/2016 12:20

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 3 24/10/2016 12:22

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 2 24/10/2016 12:22

Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử chap 1 24/10/2016 12:21