Trang Chủ > Dấu ấn rồng thiêng [Full 349 chapter] Ghim lại cho ai muốn đọc

Dấu ấn rồng thiêng

Dấu ấn rồng thiêng

Tên khác: dragon quest

Update: 12/09/2015 07:13

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tác giả: Tác Giả : SANJO KIRU Họa Sĩ : INADA KOJI

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Action Adventure Shounen Fantasy

SƠ LƯỢC

Dragon Quest: Dai no Daibouken (Dai's Great Adventure) là một bộ manga được vẽ dựa theo loạt game Daragon Quest. Bộ manga này trước đây từng được xuất bản với 2 chương ngắn "Derupa! Iruiru”. Sau đó, thành công của nó đã dẫn đến việc ra đời thêm 3 chương "Dai Bakuhatsu!!!" (Dai Explodes!!!). Cuối cùng thì nó được kéo dài thành bộ Dai no Daibouken gồm 37 tập. Sau này nó cũng được chuyển thể thành anime, cũng là sản phẩm thứ 2 dựa theo series Dragon Quest mà Dragon Quest: Abel Yuusha (được biết đến nhiều với cái tên Dragon Warrior) là sản phẩm đầu tiên.

Dấu ấn rồng thing chap 1 (349 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Dấu ấn rồng thing chap 349 10/04/2012 23:12

Dấu ấn rồng thing chap 348 10/04/2012 23:12

Dấu ấn rồng thing chap 347 10/04/2012 23:12

Dấu ấn rồng thing chap 346 10/04/2012 23:12

Dấu ấn rồng thing chap 345 10/04/2012 23:11

Dấu ấn rồng thing chap 344 10/04/2012 22:06

Dấu ấn rồng thing chap 343 10/04/2012 22:04

Dấu ấn rồng thing chap 342 08/04/2012 21:22

Dấu ấn rồng thing chap 341 08/04/2012 21:22

Dấu ấn rồng thing chap 340 08/04/2012 21:21

Dấu ấn rồng thing chap 339 08/04/2012 21:21

Dấu ấn rồng thing chap 338 08/04/2012 21:21

Dấu ấn rồng thing chap 337 08/04/2012 21:21

Dấu ấn rồng thing chap 336 08/04/2012 21:21

Dấu ấn rồng thing chap 335 07/04/2012 21:48

Dấu ấn rồng thing chap 334 07/04/2012 21:48

Dấu ấn rồng thing chap 333 07/04/2012 21:48

Dấu ấn rồng thing chap 332 07/04/2012 21:48

Dấu ấn rồng thing chap 331 07/04/2012 21:48

Dấu ấn rồng thing chap 330 07/04/2012 21:47

Dấu ấn rồng thing chap 329 07/04/2012 21:47

Dấu ấn rồng thing chap 328 07/04/2012 21:47

Dấu ấn rồng thing chap 327 07/04/2012 21:47

Dấu ấn rồng thing chap 326 07/04/2012 21:46

Dấu ấn rồng thing chap 325 06/04/2012 22:59

Dấu ấn rồng thing chap 324 06/04/2012 22:58

Dấu ấn rồng thing chap 323 06/04/2012 22:58

Dấu ấn rồng thing chap 322 06/04/2012 22:58

Dấu ấn rồng thing chap 321 06/04/2012 22:58

Dấu ấn rồng thing chap 320 06/04/2012 22:57

Dấu ấn rồng thing chap 319 06/04/2012 22:56

Dấu ấn rồng thing chap 318 06/04/2012 22:56

Dấu ấn rồng thing chap 317 06/04/2012 22:56

Dấu ấn rồng thing chap 316 06/04/2012 22:56

Dấu ấn rồng thing chap 315 05/04/2012 22:23

Dấu ấn rồng thing chap 314 05/04/2012 22:23

Dấu ấn rồng thing chap 313 05/04/2012 22:22

Dấu ấn rồng thing chap 312 05/04/2012 22:22

Dấu ấn rồng thing chap 311 05/04/2012 22:22

Dấu ấn rồng thing chap 310 05/04/2012 22:22

Dấu ấn rồng thing chap 309 05/04/2012 22:21

Dấu ấn rồng thing chap 308 05/04/2012 22:21

Dấu ấn rồng thing chap 307 05/04/2012 22:21

Dấu ấn rồng thing chap 306 05/04/2012 22:21

Dấu ấn rồng thing chap 305 04/04/2012 21:56

Dấu ấn rồng thing chap 304 04/04/2012 21:55

Dấu ấn rồng thing chap 303 04/04/2012 21:55

Dấu ấn rồng thing chap 302 04/04/2012 21:55

Dấu ấn rồng thing chap 301 04/04/2012 21:54

Dấu ấn rồng thing chap 300 04/04/2012 21:52

Dấu ấn rồng thing chap 299 04/04/2012 21:52

Dấu ấn rồng thing chap 298 04/04/2012 21:50

Dấu ấn rồng thing chap 297 04/04/2012 21:50

Dấu ấn rồng thing chap 296 04/04/2012 21:50

Dấu ấn rồng thing chap 295 02/04/2012 21:56

Dấu ấn rồng thing chap 294 02/04/2012 21:55

Dấu ấn rồng thing chap 293 02/04/2012 21:55

Dấu ấn rồng thing chap 292 02/04/2012 21:55

Dấu ấn rồng thing chap 291 02/04/2012 21:55

Dấu ấn rồng thing chap 290 02/04/2012 21:54

Dấu ấn rồng thing chap 289 02/04/2012 21:53

Dấu ấn rồng thing chap 288 02/04/2012 21:53

Dấu ấn rồng thing chap 287 02/04/2012 21:53

Dấu ấn rồng thing chap 286 02/04/2012 21:53

Dấu ấn rồng thing chap 285 01/04/2012 21:49

Dấu ấn rồng thing chap 284 01/04/2012 21:49

Dấu ấn rồng thing chap 283 01/04/2012 21:48

Dấu ấn rồng thing chap 282 01/04/2012 21:48

Dấu ấn rồng thing chap 281 01/04/2012 21:48

Dấu ấn rồng thing chap 280 01/04/2012 21:47

Dấu ấn rồng thing chap 279 01/04/2012 21:47

Dấu ấn rồng thing chap 278 01/04/2012 21:47

Dấu ấn rồng thing chap 277 01/04/2012 21:47

Dấu ấn rồng thing chap 276 01/04/2012 21:46

Dấu ấn rồng thing chap 275 30/03/2012 22:34

Dấu ấn rồng thing chap 274 30/03/2012 22:34

Dấu ấn rồng thing chap 273 30/03/2012 22:34

Dấu ấn rồng thing chap 272 30/03/2012 22:33

Dấu ấn rồng thing chap 271 30/03/2012 22:33

Dấu ấn rồng thing chap 270 30/03/2012 22:33

Dấu ấn rồng thing chap 269 30/03/2012 22:32

Dấu ấn rồng thing chap 268 30/03/2012 22:32

Dấu ấn rồng thing chap 267 30/03/2012 22:32

Dấu ấn rồng thing chap 266 30/03/2012 22:32

Dấu ấn rồng thing chap 265 28/03/2012 23:07

Dấu ấn rồng thing chap 264 28/03/2012 23:06

Dấu ấn rồng thing chap 263 28/03/2012 23:05

Dấu ấn rồng thing chap 262 28/03/2012 23:04

Dấu ấn rồng thing chap 261 28/03/2012 23:03

Dấu ấn rồng thing chap 260 28/03/2012 23:01

Dấu ấn rồng thing chap 259 28/03/2012 23:00

Dấu ấn rồng thing chap 258 28/03/2012 23:00

Dấu ấn rồng thing chap 257 28/03/2012 23:00

Dấu ấn rồng thing chap 256 28/03/2012 22:59

Dấu ấn rồng thing chap 255 26/03/2012 23:05

Dấu ấn rồng thing chap 254 26/03/2012 23:05

Dấu ấn rồng thing chap 253 26/03/2012 23:04

Dấu ấn rồng thing chap 252 26/03/2012 23:04

Dấu ấn rồng thing chap 251 26/03/2012 23:04

Dấu ấn rồng thing chap 250 22/03/2012 23:17

Dấu ấn rồng thing chap 249 22/03/2012 23:16

Dấu ấn rồng thing chap 248 22/03/2012 23:15

Dấu ấn rồng thing chap 247 22/03/2012 23:15

Dấu ấn rồng thing chap 246 22/03/2012 23:14

Dấu ấn rồng thing chap 245 22/03/2012 17:48

Dấu ấn rồng thing chap 244 22/03/2012 17:47

Dấu ấn rồng thing chap 243 22/03/2012 17:47

Dấu ấn rồng thing chap 242 22/03/2012 17:46

Dấu ấn rồng thing chap 241 22/03/2012 17:46

Dấu ấn rồng thing chap 240 21/03/2012 15:17

Dấu ấn rồng thing chap 239 21/03/2012 15:16

Dấu ấn rồng thing chap 238 21/03/2012 15:16

Dấu ấn rồng thing chap 237 21/03/2012 15:16

Dấu ấn rồng thing chap 236 21/03/2012 15:16

Dấu ấn rồng thing chap 235 21/03/2012 15:15

Dấu ấn rồng thing chap 234 21/03/2012 15:14

Dấu ấn rồng thing chap 233 21/03/2012 15:15

Dấu ấn rồng thing chap 232 21/03/2012 15:13

Dấu ấn rồng thing chap 231 21/03/2012 15:13

Dấu ấn rồng thing chap 230 19/03/2012 23:59

Dấu ấn rồng thing chap 229 19/03/2012 23:58

Dấu ấn rồng thing chap 228 19/03/2012 23:58

Dấu ấn rồng thing chap 227 19/03/2012 23:58

Dấu ấn rồng thing chap 226 19/03/2012 23:58

Dấu ấn rồng thing chap 225 19/03/2012 23:58

Dấu ấn rồng thing chap 224 19/03/2012 23:58

Dấu ấn rồng thing chap 223 19/03/2012 23:57

Dấu ấn rồng thing chap 222 19/03/2012 23:57

Dấu ấn rồng thing chap 221 19/03/2012 23:57

Dấu ấn rồng thing chap 220 19/03/2012 00:08

Dấu ấn rồng thing chap 219 19/03/2012 00:08

Dấu ấn rồng thing chap 218 19/03/2012 00:07

Dấu ấn rồng thing chap 217 19/03/2012 00:07

Dấu ấn rồng thing chap 216 19/03/2012 00:07

Dấu ấn rồng thing chap 215 19/03/2012 00:06

Dấu ấn rồng thing chap 214 19/03/2012 00:06

Dấu ấn rồng thing chap 213 19/03/2012 00:06

Dấu ấn rồng thing chap 212 19/03/2012 00:06

Dấu ấn rồng thing chap 211 19/03/2012 00:06

Dấu ấn rồng thing chap 210 17/03/2012 22:52

Dấu ấn rồng thing chap 209 17/03/2012 22:51

Dấu ấn rồng thing chap 208 17/03/2012 22:51

Dấu ấn rồng thing chap 207 17/03/2012 22:51

Dấu ấn rồng thing chap 206 17/03/2012 22:51

Dấu ấn rồng thing chap 205 17/03/2012 22:50

Dấu ấn rồng thing chap 204 17/03/2012 22:50

Dấu ấn rồng thing chap 203 17/03/2012 22:50

Dấu ấn rồng thing chap 202 17/03/2012 22:50

Dấu ấn rồng thing chap 201 17/03/2012 22:50

Dấu ấn rồng thing chap 200 16/03/2012 23:39

Dấu ấn rồng thing chap 199 16/03/2012 23:39

Dấu ấn rồng thing chap 198 16/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 197 16/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 196 16/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 195 16/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 194 16/03/2012 23:37

Dấu ấn rồng thing chap 193 16/03/2012 23:37

Dấu ấn rồng thing chap 192 16/03/2012 23:37

Dấu ấn rồng thing chap 191 16/03/2012 23:37

Dấu ấn rồng thing chap 190 16/03/2012 00:03

Dấu ấn rồng thing chap 189 16/03/2012 00:03

Dấu ấn rồng thing chap 188 16/03/2012 00:03

Dấu ấn rồng thing chap 187 16/03/2012 00:03

Dấu ấn rồng thing chap 186 16/03/2012 00:03

Dấu ấn rồng thing chap 185 16/03/2012 00:02

Dấu ấn rồng thing chap 184 16/03/2012 00:02

Dấu ấn rồng thing chap 183 16/03/2012 00:02

Dấu ấn rồng thing chap 182 16/03/2012 00:01

Dấu ấn rồng thing chap 181 16/03/2012 00:01

Dấu ấn rồng thing chap 180 15/03/2012 10:38

Dấu ấn rồng thing chap 179 15/03/2012 10:37

Dấu ấn rồng thing chap 178 15/03/2012 10:37

Dấu ấn rồng thing chap 177 15/03/2012 10:37

Dấu ấn rồng thing chap 176 15/03/2012 10:37

Dấu ấn rồng thing chap 175 15/03/2012 10:36

Dấu ấn rồng thing chap 174 15/03/2012 10:36

Dấu ấn rồng thing chap 173 15/03/2012 10:36

Dấu ấn rồng thing chap 172 15/03/2012 10:35

Dấu ấn rồng thing chap 171 15/03/2012 10:35

Dấu ấn rồng thing chap 170 13/03/2012 17:43

Dấu ấn rồng thing chap 169 13/03/2012 17:43

Dấu ấn rồng thing chap 168 13/03/2012 17:43

Dấu ấn rồng thing chap 167 13/03/2012 17:43

Dấu ấn rồng thing chap 166 13/03/2012 17:42

Dấu ấn rồng thing chap 165 13/03/2012 17:42

Dấu ấn rồng thing chap 164 13/03/2012 17:41

Dấu ấn rồng thing chap 163 13/03/2012 17:41

Dấu ấn rồng thing chap 162 13/03/2012 17:40

Dấu ấn rồng thing chap 161 13/03/2012 17:40

Dấu ấn rồng thing chap 160 11/03/2012 16:38

Dấu ấn rồng thing chap 159 11/03/2012 16:38

Dấu ấn rồng thing chap 158 11/03/2012 16:38

Dấu ấn rồng thing chap 157 11/03/2012 16:38

Dấu ấn rồng thing chap 156 11/03/2012 16:37

Dấu ấn rồng thing chap 155 11/03/2012 16:37

Dấu ấn rồng thing chap 154 11/03/2012 16:37

Dấu ấn rồng thing chap 153 11/03/2012 16:37

Dấu ấn rồng thing chap 152 11/03/2012 16:37

Dấu ấn rồng thing chap 151 11/03/2012 16:36

Dấu ấn rồng thing chap 150 10/03/2012 18:12

Dấu ấn rồng thing chap 149 10/03/2012 18:12

Dấu ấn rồng thing chap 148 10/03/2012 18:12

Dấu ấn rồng thing chap 147 10/03/2012 18:11

Dấu ấn rồng thing chap 146 10/03/2012 18:11

Dấu ấn rồng thing chap 145 10/03/2012 18:09

Dấu ấn rồng thing chap 144 10/03/2012 18:09

Dấu ấn rồng thing chap 143 10/03/2012 18:09

Dấu ấn rồng thing chap 142 10/03/2012 18:08

Dấu ấn rồng thing chap 141 10/03/2012 18:08

Dấu ấn rồng thing chap 140 08/03/2012 17:20

Dấu ấn rồng thing chap 139 08/03/2012 17:19

Dấu ấn rồng thing chap 138 08/03/2012 17:19

Dấu ấn rồng thing chap 137 08/03/2012 17:19

Dấu ấn rồng thing chap 136 08/03/2012 17:19

Dấu ấn rồng thing chap 135 08/03/2012 17:19

Dấu ấn rồng thing chap 134 08/03/2012 17:18

Dấu ấn rồng thing chap 133 08/03/2012 17:18

Dấu ấn rồng thing chap 132 08/03/2012 17:17

Dấu ấn rồng thing chap 131 08/03/2012 17:17

Dấu ấn rồng thing chap 130 08/03/2012 17:16

Dấu ấn rồng thing chap 129 08/03/2012 17:16

Dấu ấn rồng thing chap 128 08/03/2012 17:16

Dấu ấn rồng thing chap 127 08/03/2012 17:16

Dấu ấn rồng thing chap 126 08/03/2012 17:16

Dấu ấn rồng thing chap 125 08/03/2012 17:15

Dấu ấn rồng thing chap 124 08/03/2012 17:14

Dấu ấn rồng thing chap 123 08/03/2012 17:14

Dấu ấn rồng thing chap 122 08/03/2012 17:14

Dấu ấn rồng thing chap 121 08/03/2012 17:14

Dấu ấn rồng thing chap 120 08/03/2012 17:13

Dấu ấn rồng thing chap 119 08/03/2012 17:13

Dấu ấn rồng thing chap 118 08/03/2012 17:13

Dấu ấn rồng thing chap 117 08/03/2012 17:13

Dấu ấn rồng thing chap 116 08/03/2012 17:12

Dấu ấn rồng thing chap 115 08/03/2012 17:12

Dấu ấn rồng thing chap 114 08/03/2012 17:12

Dấu ấn rồng thing chap 113 08/03/2012 17:11

Dấu ấn rồng thing chap 112 08/03/2012 17:11

Dấu ấn rồng thing chap 111 08/03/2012 17:11

Dấu ấn rồng thing chap 110 08/03/2012 17:10

Dấu ấn rồng thing chap 109 08/03/2012 17:10

Dấu ấn rồng thing chap 108 08/03/2012 17:10

Dấu ấn rồng thing chap 107 08/03/2012 17:09

Dấu ấn rồng thing chap 106 08/03/2012 17:09

Dấu ấn rồng thing chap 105 08/03/2012 17:09

Dấu ấn rồng thing chap 104 08/03/2012 17:08

Dấu ấn rồng thing chap 103 08/03/2012 17:08

Dấu ấn rồng thing chap 102 08/03/2012 17:08

Dấu ấn rồng thing chap 101 08/03/2012 17:07

Dấu ấn rồng thing chap 100 04/03/2012 00:02

Dấu ấn rồng thing chap 99 04/03/2012 00:02

Dấu ấn rồng thing chap 98 04/03/2012 00:02

Dấu ấn rồng thing chap 97 04/03/2012 00:01

Dấu ấn rồng thing chap 96 04/03/2012 00:01

Dấu ấn rồng thing chap 95 04/03/2012 00:00

Dấu ấn rồng thing chap 94 03/03/2012 23:59

Dấu ấn rồng thing chap 93 03/03/2012 23:59

Dấu ấn rồng thing chap 92 03/03/2012 23:59

Dấu ấn rồng thing chap 91 03/03/2012 23:59

Dấu ấn rồng thing chap 90 02/03/2012 23:41

Dấu ấn rồng thing chap 89 02/03/2012 23:41

Dấu ấn rồng thing chap 88 02/03/2012 23:40

Dấu ấn rồng thing chap 87 02/03/2012 23:40

Dấu ấn rồng thing chap 86 02/03/2012 23:40

Dấu ấn rồng thing chap 85 02/03/2012 23:40

Dấu ấn rồng thing chap 84 02/03/2012 23:40

Dấu ấn rồng thing chap 83 02/03/2012 23:40

Dấu ấn rồng thing chap 82 02/03/2012 23:40

Dấu ấn rồng thing chap 81 02/03/2012 23:39

Dấu ấn rồng thing chap 80 02/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 79 02/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 78 02/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 77 02/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 76 02/03/2012 23:38

Dấu ấn rồng thing chap 75 29/02/2012 17:53

Dấu ấn rồng thing chap 74 29/02/2012 17:53

Dấu ấn rồng thing chap 73 29/02/2012 17:53

Dấu ấn rồng thing chap 72 29/02/2012 17:53

Dấu ấn rồng thing chap 71 29/02/2012 17:53

Dấu ấn rồng thing chap 70 29/02/2012 17:52

Dấu ấn rồng thing chap 69 29/02/2012 17:52

Dấu ấn rồng thing chap 68 29/02/2012 17:52

Dấu ấn rồng thing chap 67 29/02/2012 17:52

Dấu ấn rồng thing chap 66 29/02/2012 17:52

Dấu ấn rồng thing chap 65 29/02/2012 17:51

Dấu ấn rồng thing chap 64 29/02/2012 17:51

Dấu ấn rồng thing chap 63 29/02/2012 17:51

Dấu ấn rồng thing chap 62 29/02/2012 17:51

Dấu ấn rồng thing chap 61 29/02/2012 17:50

Dấu ấn rồng thing chap 60 28/02/2012 14:22

Dấu ấn rồng thing chap 59 28/02/2012 14:22

Dấu ấn rồng thing chap 58 28/02/2012 14:21

Dấu ấn rồng thing chap 57 28/02/2012 14:21

Dấu ấn rồng thing chap 56 28/02/2012 14:21

Dấu ấn rồng thing chap 55 28/02/2012 14:20

Dấu ấn rồng thing chap 54 28/02/2012 14:20

Dấu ấn rồng thing chap 53 28/02/2012 14:20

Dấu ấn rồng thing chap 52 28/02/2012 14:20

Dấu ấn rồng thing chap 51 28/02/2012 14:20

Dấu ấn rồng thing chap 50 28/02/2012 14:19

Dấu ấn rồng thing chap 49 28/02/2012 14:19

Dấu ấn rồng thing chap 48 28/02/2012 14:19

Dấu ấn rồng thing chap 47 28/02/2012 14:19

Dấu ấn rồng thing chap 46 28/02/2012 14:19

Dấu ấn rồng thing chap 45 28/02/2012 14:18

Dấu ấn rồng thing chap 44 28/02/2012 14:18

Dấu ấn rồng thing chap 43 28/02/2012 14:18

Dấu ấn rồng thing chap 42 28/02/2012 14:18

Dấu ấn rồng thing chap 41 28/02/2012 14:18

Dấu ấn rồng thing chap 40 28/02/2012 14:17

Dấu ấn rồng thing chap 39 28/02/2012 14:17

Dấu ấn rồng thing chap 38 28/02/2012 14:17

Dấu ấn rồng thing chap 37 28/02/2012 14:17

Dấu ấn rồng thing chap 36 28/02/2012 14:17

Dấu ấn rồng thing chap 35 28/02/2012 14:16

Dấu ấn rồng thing chap 34 28/02/2012 14:15

Dấu ấn rồng thing chap 33 28/02/2012 14:15

Dấu ấn rồng thing chap 32 28/02/2012 14:15

Dấu ấn rồng thing chap 31 28/02/2012 14:14

Dấu ấn rồng thing chap 30 27/02/2012 17:29

Dấu ấn rồng thing chap 29 27/02/2012 17:29

Dấu ấn rồng thing chap 28 27/02/2012 17:28

Dấu ấn rồng thing chap 27 27/02/2012 17:28

Dấu ấn rồng thing chap 26 27/02/2012 17:28

Dấu ấn rồng thing chap 25 27/02/2012 17:28

Dấu ấn rồng thing chap 24 27/02/2012 17:28

Dấu ấn rồng thing chap 23 27/02/2012 17:27

Dấu ấn rồng thing chap 22 27/02/2012 17:27

Dấu ấn rồng thing chap 21 27/02/2012 17:27

Dấu ấn rồng thing chap 20 26/02/2012 10:21

Dấu ấn rồng thing chap 19 26/02/2012 10:21

Dấu ấn rồng thing chap 18 26/02/2012 10:21

Dấu ấn rồng thing chap 17 26/02/2012 10:21

Dấu ấn rồng thing chap 16 26/02/2012 10:21

Dấu ấn rồng thing chap 15 26/02/2012 10:20

Dấu ấn rồng thing chap 14 26/02/2012 10:20

Dấu ấn rồng thing chap 13 26/02/2012 10:20

Dấu ấn rồng thing chap 12 26/02/2012 10:19

Dấu ấn rồng thing chap 11 26/02/2012 10:19

Dấu ấn rồng thing chap 10 25/02/2012 14:32

Dấu ấn rồng thing chap 9 25/02/2012 14:31

Dấu ấn rồng thing chap 8 25/02/2012 14:31

Dấu ấn rồng thing chap 7 25/02/2012 14:31

Dấu ấn rồng thing chap 6 25/02/2012 14:31

Dấu ấn rồng thing chap 5 25/02/2012 14:30

Dấu ấn rồng thing chap 4 25/02/2012 14:30

Dấu ấn rồng thing chap 3 25/02/2012 14:29

Dấu ấn rồng thing chap 2 25/02/2012 14:29

Dấu ấn rồng thing chap 1 25/02/2012 14:29