Trang Chủ > Đấu Phá Thương Khung update chap 223 hot

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung

Update: 13/02/2018 18:05

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua

SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung chap 1 (226 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Đấu Phá Thương Khung chap 223 13/02/2018 18:05

Đấu Phá Thương Khung chap 222 06/02/2018 19:23

Đấu Phá Thương Khung chap 221 30/01/2018 18:44

Đấu Phá Thương Khung chap 220 09/01/2018 18:23

Đấu Phá Thương Khung chap 219 02/01/2018 18:36

Đấu Phá Thương Khung chap 218 19/12/2017 18:57

Đấu Phá Thương Khung chap 217 12/12/2017 18:43

Đấu Phá Thương Khung chap 216 05/12/2017 18:40

Đấu Phá Thương Khung chap 215 21/11/2017 18:20

Đấu Phá Thương Khung chap 214 15/11/2017 11:57

Đấu Phá Thương Khung chap 213 08/11/2017 18:23

Đấu Phá Thương Khung chap 212 27/10/2017 18:46

Đấu Phá Thương Khung chap 211 19/10/2017 17:53

Đấu Phá Thương Khung chap 210 01/10/2017 16:48

Đấu Phá Thương Khung chap 209 24/09/2017 18:28

Đấu Phá Thương Khung chap 208 14/09/2017 20:48

Đấu Phá Thương Khung chap 207 07/09/2017 19:11

Đấu Phá Thương Khung chap 206 18/08/2017 22:12

Đấu Phá Thương Khung chap 205 06/08/2017 20:45

Đấu Phá Thương Khung chap 204 03/08/2017 18:17

Đấu Phá Thương Khung chap 203.5 23/07/2017 19:21

Đấu Phá Thương Khung chap 203 19/07/2017 20:57

Đấu Phá Thương Khung chap 202 12/07/2017 17:17

Đấu Phá Thương Khung chap 201 05/07/2017 19:04

Đấu Phá Thương Khung chap 200 21/06/2017 19:02

Đấu Phá Thương Khung chap 199 14/06/2017 19:50

Đấu Phá Thương Khung chap 198 07/06/2017 19:23

Đấu Phá Thương Khung chap 197 17/05/2017 18:27

Đấu Phá Thương Khung chap 196 10/05/2017 18:47

Đấu Phá Thương Khung chap 195 26/04/2017 19:20

Đấu Phá Thương Khung chap 194 19/04/2017 18:51

Đấu Phá Thương Khung chap 193 12/04/2017 18:06

Đấu Phá Thương Khung chap 192 29/03/2017 19:04

Đấu Phá Thương Khung chap 191 22/03/2017 18:16

Đấu Phá Thương Khung chap 190 15/03/2017 20:58

Đấu Phá Thương Khung chap 189 01/03/2017 19:12

Đấu Phá Thương Khung chap 188 22/02/2017 19:22

Đấu Phá Thương Khung chap 187 22/02/2017 19:22

Đấu Phá Thương Khung chap 186 18/01/2017 19:06

Đấu Phá Thương Khung chap 185 11/01/2017 19:16

Đấu Phá Thương Khung chap 184 04/01/2017 20:27

Đấu Phá Thương Khung chap 183 22/12/2016 10:14

Đấu Phá Thương Khung chap 182 14/12/2016 18:40

Đấu Phá Thương Khung chap 181 08/12/2016 12:42

Đấu Phá Thương Khung chap 180 24/11/2016 12:13

Đấu Phá Thương Khung chap 179 17/11/2016 12:21

Đấu Phá Thương Khung chap 178 10/11/2016 12:08

Đấu Phá Thương Khung chap 177 27/10/2016 10:30

Đấu Phá Thương Khung chap 176 20/10/2016 11:59

Đấu Phá Thương Khung chap 175 13/10/2016 14:23

Đấu Phá Thương Khung chap 174 22/09/2016 15:19

Đấu Phá Thương Khung chap 173 15/09/2016 19:28

Đấu Phá Thương Khung chap 172 08/09/2016 16:04

Đấu Phá Thương Khung chap 171 25/08/2016 09:31

Đấu Phá Thương Khung chap 170 18/08/2016 20:54

Đấu Phá Thương Khung chap 169 10/08/2016 21:43

Đấu Phá Thương Khung chap 168 10/08/2016 20:21

Đấu Phá Thương Khung chap 167 20/07/2016 13:10

Đấu Phá Thương Khung chap 166 14/07/2016 21:39

Đấu Phá Thương Khung chap 165 29/06/2016 22:27

Đấu Phá Thương Khung Ngoại truyện 2 31/05/2014 16:57

Đấu Phá Thương Khung Ngoại Truyện 27/02/2013 22:06

Đấu Phá Thương Khung chap 164 26/06/2016 00:13

Đấu Phá Thương Khung chap 163 16/06/2016 16:00

Đấu Phá Thương Khung chap 162 16/06/2016 16:00

Đấu Phá Thương Khung chap 161 16/06/2016 15:59

Đấu Phá Thương Khung chap 160 25/05/2016 12:08

Đấu Phá Thương Khung chap 159 25/05/2016 12:06

Đấu Phá Thương Khung chap 158 30/04/2016 00:49

Đấu Phá Thương Khung chap 157 26/04/2016 19:54

Đấu Phá Thương Khung chap 157 26/04/2016 19:54

Đấu Phá Thương Khung chap 156 16/04/2016 12:23

Đấu Phá Thương Khung chap 155 01/04/2016 21:18

Đấu Phá Thương Khung chap 154 01/04/2016 21:18

Đấu Phá Thương Khung chap 153 19/03/2016 21:02

Đấu Phá Thương Khung chap 152 09/03/2016 17:32

Đấu Phá Thương Khung chap 151 27/02/2016 21:27

Đấu Phá Thương Khung chap 150 21/02/2016 20:20

Đấu Phá Thương Khung chap 149 04/02/2016 20:44

Đấu Phá Thương Khung chap 148 26/01/2016 20:38

Đấu Phá Thương Khung chap 147 20/01/2016 21:37

Đấu Phá Thương Khung chap 146 04/01/2016 20:07

Đấu Phá Thương Khung chap 145 18/12/2015 19:19

Đấu Phá Thương Khung chap 144 09/12/2015 15:47

Đấu Phá Thương Khung chap 143 09/12/2015 11:05

Đấu Phá Thương Khung chap 142 27/11/2015 18:34

Đấu Phá Thương Khung chap 141 23/11/2015 14:13

Đấu Phá Thương Khung chap 140 09/11/2015 19:28

Đấu Phá Thương Khung chap 139 04/11/2015 20:12

Đấu Phá Thương Khung chap 138 26/10/2015 15:00

Đấu Phá Thương Khung chap 137 11/10/2015 17:15

Đấu Phá Thương Khung chap 136 28/09/2015 15:31

Đấu Phá Thương Khung chap 135 24/09/2015 07:51

Đấu Phá Thương Khung chap 134 09/09/2015 22:19

Đấu Phá Thương Khung chap 133 03/09/2015 08:36

Đấu Phá Thương Khung chap 132 24/08/2015 19:22

Đấu Phá Thương Khung chap 131 10/08/2015 19:08

Đấu Phá Thương Khung chap 130 03/08/2015 13:34

Đấu Phá Thương Khung chap 129 24/07/2015 17:08

Đấu Phá Thương Khung chap 128 11/07/2015 13:56

Đấu Phá Thương Khung chap 127 09/07/2015 09:25

Đấu Phá Thương Khung chap 126 29/06/2015 14:35

Đấu Phá Thương Khung chap 125 29/06/2015 14:34

Đấu Phá Thương Khung chap 124 06/06/2015 15:11

Đấu Phá Thương Khung chap 123 14/05/2015 10:45

Đấu Phá Thương Khung chap 122 07/05/2015 00:11

Đấu Phá Thương Khung chap 121 06/05/2015 15:50

Đấu Phá Thương Khung chap 120 22/04/2015 19:40

Đấu Phá Thương Khung chap 119 16/04/2015 09:54

Đấu Phá Thương Khung chap 118 07/04/2015 18:56

Đấu Phá Thương Khung chap 117 20/03/2015 23:20

Đấu Phá Thương Khung chap 116 14/03/2015 09:31

Đấu Phá Thương Khung chap 115 10/03/2015 17:08

Đấu Phá Thương Khung chap 114 25/02/2015 16:34

Đấu Phá Thương Khung chap 113 11/02/2015 16:56

Đấu Phá Thương Khung chap 112 04/02/2015 11:39

Đấu Phá Thương Khung chap 111 16/01/2015 20:33

Đấu Phá Thương Khung chap 110 11/01/2015 22:57

Đấu Phá Thương Khung chap 109 01/01/2015 19:38

Đấu Phá Thương Khung chap 108 24/12/2014 22:04

Đấu Phá Thương Khung chap 107 12/12/2014 19:54

Đấu Phá Thương Khung chap 106 10/12/2014 22:50

Đấu Phá Thương Khung chap 105 27/11/2014 20:32

Đấu Phá Thương Khung chap 104 15/11/2014 18:32

Đấu Phá Thương Khung chap 103 09/11/2014 22:16

Đấu Phá Thương Khung chap 102 24/10/2014 19:02

Đấu Phá Thương Khung chap 101 22/10/2014 22:21

Đấu Phá Thương Khung chap 100 02/10/2014 18:16

Đấu Phá Thương Khung chap 99 19/09/2014 22:14

Đấu Phá Thương Khung chap 98 14/09/2014 20:58

Đấu Phá Thương Khung chap 97 06/09/2014 13:37

Đấu Phá Thương Khung chap 96 19/08/2014 18:29

Đấu Phá Thương Khung chap 95 15/08/2014 19:40

Đấu Phá Thương Khung chap 94 14/08/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 93 14/08/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 92 19/07/2014 14:51

Đấu Phá Thương Khung chap 91 13/07/2014 17:56

Đấu Phá Thương Khung chap 90 02/07/2014 18:45

Đấu Phá Thương Khung chap 89 26/06/2014 19:12

Đấu Phá Thương Khung chap 88 19/06/2014 20:46

Đấu Phá Thương Khung chap 87 24/05/2014 18:32

Đấu Phá Thương Khung chap 86 22/05/2014 15:11

Đấu Phá Thương Khung chap 85 22/05/2014 15:11

Đấu Phá Thương Khung chap 84 01/05/2014 23:21

Đấu Phá Thương Khung chap 83 23/04/2014 21:43

Đấu Phá Thương Khung chap 82 22/04/2014 00:39

Đấu Phá Thương Khung chap 81 08/04/2014 23:16

Đấu Phá Thương Khung chap 80 14/03/2014 21:17

Đấu Phá Thương Khung chap 79 07/03/2014 00:51

Đấu Phá Thương Khung chap 78 28/02/2014 00:53

Đấu Phá Thương Khung chap 77 28/02/2014 00:53

Đấu Phá Thương Khung chap 76 09/02/2014 18:33

Đấu Phá Thương Khung chap 75 24/01/2014 23:39

Đấu Phá Thương Khung chap 74 24/01/2014 23:38

Đấu Phá Thương Khung chap 73 11/01/2014 15:55

Đấu Phá Thương Khung chap 72 11/01/2014 15:55

Đấu Phá Thương Khung chap 71 23/12/2013 18:25

Đấu Phá Thương Khung chap 70 23/12/2013 18:25

Đấu Phá Thương Khung chap 69 23/12/2013 18:24

Đấu Phá Thương Khung chap 68 23/12/2013 18:24

Đấu Phá Thương Khung chap 67 22/11/2013 12:47

Đấu Phá Thương Khung chap 66 19/11/2013 14:38

Đấu Phá Thương Khung chap 65 28/10/2013 02:47

Đấu Phá Thương Khung chap 64 23/10/2013 02:00

Đấu Phá Thương Khung chap 63 30/09/2013 02:16

Đấu Phá Thương Khung chap 62 18/09/2013 17:27

Đấu Phá Thương Khung chap 61 07/09/2013 13:25

Đấu Phá Thương Khung chap 60 31/08/2013 02:44

Đấu Phá Thương Khung chap 59 23/08/2013 23:59

Đấu Phá Thương Khung chap 58 17/08/2013 12:39

Đấu Phá Thương Khung chap 57 09/08/2013 14:14

Đấu Phá Thương Khung chap 56 22/07/2013 22:19

Đấu Phá Thương Khung chap 55 13/07/2013 14:33

Đấu Phá Thương Khung chap 54 07/07/2013 01:26

Đấu Phá Thương Khung chap 53 29/06/2013 18:14

Đấu Phá Thương Khung chap 52 17/06/2013 00:05

Đấu Phá Thương Khung chap 51 09/06/2013 00:45

Đấu Phá Thương Khung chap 50 27/05/2013 00:41

Đấu Phá Thương Khung chap 49 21/05/2013 22:35

Đấu Phá Thương Khung chap 48 12/05/2013 02:02

Đấu Phá Thương Khung chap 47 28/04/2013 13:29

Đấu Phá Thương Khung chap 46 22/04/2013 13:26

Đấu Phá Thương Khung chap 45 12/04/2013 22:49

Đấu Phá Thương Khung chap 44 28/03/2013 12:53

Đấu Phá Thương Khung chap 43 13/03/2013 00:13

Đấu Phá Thương Khung chap 42 05/03/2013 12:56

Đấu Phá Thương Khung chap 41 01/03/2013 12:08

Đấu Phá Thương Khung chap 40 27/02/2013 02:07

Đấu Phá Thương Khung chap 39 27/02/2013 02:06

Đấu Phá Thương Khung chap 38 27/02/2013 02:06

Đấu Phá Thương Khung chap 37 27/02/2013 02:05

Đấu Phá Thương Khung chap 36 21/02/2013 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 35 19/02/2013 12:16

Đấu Phá Thương Khung chap 34 26/01/2013 01:11

Đấu Phá Thương Khung chap 33 14/01/2013 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 32 13/01/2013 11:01

Đấu Phá Thương Khung chap 31 09/01/2013 18:08

Đấu Phá Thương Khung chap 30 08/01/2013 01:54

Đấu Phá Thương Khung chap 29 05/01/2013 11:18

Đấu Phá Thương Khung chap 28 03/01/2013 11:45

Đấu Phá Thương Khung chap 27 01/01/2013 11:04

Đấu Phá Thương Khung chap 26 31/12/2012 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 25 29/12/2012 12:39

Đấu Phá Thương Khung chap 24 27/12/2012 11:12

Đấu Phá Thương Khung chap 23 17/12/2012 10:54

Đấu Phá Thương Khung chap 22 13/12/2012 11:07

Đấu Phá Thương Khung chap 21 11/12/2012 11:38

Đấu Phá Thương Khung chap 20 09/12/2012 09:26

Đấu Phá Thương Khung chap 19 08/12/2012 11:03

Đấu Phá Thương Khung chap 18 06/12/2012 11:17

Đấu Phá Thương Khung chap 17 05/12/2012 11:05

Đấu Phá Thương Khung chap 16 04/12/2012 11:20

Đấu Phá Thương Khung chap 15 03/12/2012 11:21

Đấu Phá Thương Khung chap 14 02/12/2012 10:09

Đấu Phá Thương Khung chap 13 17/11/2012 11:39

Đấu Phá Thương Khung chap 12 31/10/2012 13:14

Đấu Phá Thương Khung chap 11 22/10/2012 00:28

Đấu Phá Thương Khung chap 10 19/10/2012 13:11

Đấu Phá Thương Khung chap 9 07/10/2012 00:19

Đấu Phá Thương Khung chap 8 23/09/2012 09:50

Đấu Phá Thương Khung chap 7 19/09/2012 22:28

Đấu Phá Thương Khung chap 6 10/09/2012 00:25

Đấu Phá Thương Khung chap 5 06/09/2012 01:10

Đấu Phá Thương Khung chap 4 06/09/2012 01:10

Đấu Phá Thương Khung chap 3 06/09/2012 01:09

Đấu Phá Thương Khung chap 2 06/09/2012 01:09

Đấu Phá Thương Khung chap 1 06/09/2012 01:08