Trang Chủ > Đệ Lục Thiên Ma Vương update chap 56 end

 Đệ Lục Thiên Ma Vương

Đệ Lục Thiên Ma Vương

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 19/06/2017 12:11

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Action Historical Manhua Mystery Fantasy

SƠ LƯỢC
Đệ Lục Thiên Ma Vương hay còn được gọi tắt là Thiên Ma. Khi Phật giáo muốn để thần giới đứng đầu, Đệ Lục Thiên trở nên tha hóa bỗng muốn tranh giành. Có người nói nếu như có thể vượt qua Đệ Lục Thiên, có thể thoát khỏi dục vọng nam nữ, ràng buộc thế gian, hướng đi thành Phật. Phật và ma ranh giới vô cùng mong manh.

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 1 (57 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 56 end 19/06/2017 12:10

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 55 17/06/2017 15:16

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 54 03/06/2017 22:34

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 53 01/06/2017 18:47

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 52 29/05/2017 12:05

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 51 28/03/2017 23:17

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 50 27/03/2017 12:45

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 49 16/03/2017 21:26

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 48 14/03/2017 12:03

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 47 12/03/2017 19:26

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 46 11/03/2017 22:48

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 45 10/03/2017 15:17

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 44 10/03/2017 15:17

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 43 08/03/2017 11:31

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 42 08/03/2017 11:31

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 41 03/03/2017 17:45

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 40 02/03/2017 22:43

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 39 01/03/2017 11:54

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 38 25/02/2017 12:12

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 37 25/02/2017 09:53

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 36 22/02/2017 19:23

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 35 20/02/2017 18:20

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 34 20/02/2017 18:20

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 33 17/02/2017 12:52

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 32 16/02/2017 12:13

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 31 15/02/2017 10:40

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 30 13/02/2017 12:45

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 29 11/02/2017 12:15

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 28 11/02/2017 12:15

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 27 08/02/2017 14:07

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 26 07/02/2017 11:06

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 25 05/02/2017 13:11

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 24 03/02/2017 16:49

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 23 01/02/2017 12:33

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 22 01/02/2017 12:32

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 21 27/01/2017 13:15

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 20 24/01/2017 12:06

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 19 24/01/2017 12:05

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 19 24/01/2017 12:05

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 18 21/01/2017 12:23

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 17 21/01/2017 12:23

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 16 19/01/2017 12:16

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 15 18/01/2017 12:06

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 14 14/01/2017 23:47

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 13 14/01/2017 23:47

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 12 11/01/2017 19:23

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 11 11/01/2017 19:23

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 10 11/01/2017 19:23

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 9 06/01/2017 12:48

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 8 06/01/2017 12:48

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 7 01/08/2016 19:40

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 6 01/08/2016 19:39

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 5 22/07/2016 20:35

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 4 22/07/2016 20:35

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 3 22/07/2016 20:35

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 2 22/07/2016 20:34

Đệ Lục Thiên Ma Vương chap 1 22/07/2016 20:31