Trang Chủ > Dosa update chap 52

 Dosa

Dosa

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 04/07/2017 21:18

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Action Martial Arts Supernatural Fantasy Webtoon

SƠ LƯỢC
Truyện lấy bối cảnh một thế giới võ thuật nơi con người và nhân thú cùng sinh sống. Ở đó có vị vua bạo ngược luôn dùng mọi cách để đàn áp nhân thú. Rồi ai sẽ giải thoát họ đây? Mời các bạn dõi theo hành trình giải thoát nhân thú khỏi áp bức trong "Dosa" nhé!

Dosa chap 0 (55 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Dosa chap 52 04/07/2017 21:18

Dosa chap 51 28/06/2017 12:04

Dosa chap 50 20/06/2017 19:30

Dosa chap 49 20/06/2017 19:30

Dosa chap 48 20/06/2017 19:30

Dosa chap 47 20/06/2017 19:30

Dosa chap 46 20/06/2017 19:29

Dosa chap 45 20/06/2017 19:29

Dosa chap 44 20/06/2017 19:29

Dosa chap 43 20/06/2017 19:29

Dosa chap 42 20/06/2017 19:29

Dosa chap 41 20/06/2017 19:29

Dosa chap 40 20/06/2017 19:29

Dosa chap 39 20/06/2017 19:29

Dosa chap 38 20/06/2017 19:28

Dosa chap 37 20/06/2017 19:28

Dosa chap 36 20/06/2017 19:28

Dosa chap 35 20/06/2017 19:28

Dosa chap 34 20/06/2017 19:28

Dosa chap 33 20/06/2017 19:28

Dosa chap 32 20/06/2017 19:28

Dosa chap 31 20/06/2017 19:28

Dosa chap 30 20/06/2017 19:27

Dosa chap 29 20/06/2017 19:27

Dosa chap 28 20/06/2017 19:27

Dosa chap 27 20/06/2017 19:27

Dosa chap 26 20/06/2017 19:27

Dosa chap 25 20/06/2017 19:27

Dosa chap 24 20/06/2017 19:27

Dosa chap 23 20/06/2017 19:27

Dosa chap 22 20/06/2017 19:27

Dosa chap 21 20/06/2017 19:27

Dosa chap 20 20/06/2017 19:26

Dosa chap 19 20/06/2017 19:26

Dosa chap 18 20/06/2017 19:26

Dosa chap 17 20/06/2017 19:26

Dosa chap 16 20/06/2017 19:26

Dosa chap 15 20/06/2017 19:26

Dosa chap 14 20/06/2017 19:26

Dosa chap 13 20/06/2017 19:25

Dosa chap 12 20/06/2017 19:25

Dosa chap 11 20/06/2017 19:25

Dosa chap 10 20/06/2017 19:25

Dosa chap 9 20/06/2017 19:25

Dosa chap 8 20/06/2017 19:25

Dosa chap 7 20/06/2017 19:25

Dosa chap 6 20/06/2017 19:24

Dosa chap 5 20/06/2017 19:24

Dosa chap 4 13/06/2017 18:29

Dosa chap 3 13/06/2017 18:29

Dosa chap 2.5 13/06/2017 18:29

Dosa chap 2 13/06/2017 18:29

Dosa chap 1.5 13/06/2017 18:29

Dosa chap 1 13/06/2017 18:29

Dosa chap 0 13/06/2017 18:28