Trang Chủ > Dụ Hoặc Miêu Yêu update chap 65

 Dụ Hoặc Miêu Yêu

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 07/10/2017 12:02

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Thanh Ngọc

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua Romance Shoujo Supernatural

SƠ LƯỢC
Miêu yêu trùng sinh, muốn tìm người yêu ở kiếp trước báo thù, nhưng thấy hắn rồi thì lại nhảy vào hôn @@ Nữ chính không có tiết tháo ở giữa cao lãnh cấm dục nam thần và tà mị lãnh diễm yêu vương, biết phải chọn ai ~
Tóm tắt truyện mông lung quá, đại khái miêu yêu bộ này 1 xác hai linh hồn, nữ chính thì thuộc dạng ko có tiết tháo thật

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 1 (111 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 109 15/02/2018 19:05

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 108 13/02/2018 18:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 107 13/02/2018 18:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 106 04/02/2018 19:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 105 04/02/2018 18:54

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 104 03/02/2018 14:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 103 31/01/2018 20:15

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 102 30/01/2018 13:03

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 101 30/01/2018 13:03

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 100 28/01/2018 14:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 99 28/01/2018 14:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 98 28/01/2018 14:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 97 28/01/2018 14:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 96 27/01/2018 22:12

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 95 27/01/2018 22:12

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 94 19/01/2018 21:54

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 93 18/01/2018 15:33

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 92 07/01/2018 23:23

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 91 07/01/2018 23:23

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 90 07/01/2018 23:23

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 89 07/01/2018 23:22

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 88 07/01/2018 23:22

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 87 02/01/2018 18:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 86 22/12/2017 12:45

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 85 18/12/2017 03:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 84 18/12/2017 03:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 83 01/12/2017 20:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 82 19/11/2017 20:12

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 81 18/11/2017 17:25

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 80 05/11/2017 17:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 79 04/11/2017 09:34

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 78 29/10/2017 15:50

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 77 26/10/2017 23:40

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 76 26/10/2017 10:41

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 75 21/10/2017 19:52

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 74 21/10/2017 17:14

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 73 21/10/2017 17:14

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 72 18/10/2017 19:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 71 14/10/2017 21:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 70 14/10/2017 17:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 69 13/10/2017 15:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 68 11/10/2017 22:17

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 67 11/10/2017 22:17

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 66 08/10/2017 21:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 65 07/10/2017 12:02

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 64 05/10/2017 20:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 63 04/10/2017 12:43

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 62 01/10/2017 13:39

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 61 29/09/2017 19:36

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 60 24/09/2017 18:41

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 59 24/09/2017 18:41

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 58 16/09/2017 13:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 57 15/09/2017 18:33

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 56 09/09/2017 18:21

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 55 06/09/2017 19:59

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 54 02/09/2017 19:11

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 53 31/08/2017 22:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 52 29/08/2017 12:47

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 51.5 28/08/2017 19:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 51 27/08/2017 13:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 50 19/08/2017 22:37

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 49 18/08/2017 12:53

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 48 15/08/2017 17:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 47 05/08/2017 19:51

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 46 02/08/2017 21:53

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 45 29/07/2017 12:58

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 44 28/07/2017 16:19

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 43 25/07/2017 10:05

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 42 21/07/2017 14:22

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 41 18/07/2017 10:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 40 18/07/2017 10:19

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 39 14/07/2017 19:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 38 11/07/2017 20:36

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 37 11/07/2017 10:29

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 36 07/07/2017 11:05

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 35 04/07/2017 12:44

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 34 30/06/2017 21:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 33 30/06/2017 18:33

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 32 30/06/2017 12:26

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 31 27/06/2017 19:41

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 30 23/06/2017 18:02

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 29 20/06/2017 17:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 28 16/06/2017 11:39

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 27 14/06/2017 19:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 26 13/06/2017 17:50

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 25 09/06/2017 19:54

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 24 09/06/2017 13:43

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 23 07/06/2017 20:40

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 22 07/06/2017 12:08

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 21 06/06/2017 14:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 20.5 07/06/2017 22:51

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 20 31/05/2017 19:18

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 19 26/05/2017 21:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 18 11/05/2017 18:21

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 17 30/04/2017 14:36

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 16 30/04/2017 14:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 15 28/04/2017 20:19

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 14 25/04/2017 18:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 13 21/04/2017 20:05

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 12 18/04/2017 18:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 11 18/04/2017 18:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 10 18/04/2017 18:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 9 07/04/2017 23:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 8 07/04/2017 23:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 7 31/03/2017 20:54

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 6 28/03/2017 13:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 5 25/03/2017 10:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 4 21/03/2017 13:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 3 17/03/2017 15:44

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 2 14/03/2017 10:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 1 09/03/2017 12:10