Trang Chủ > Hoàng Triều Quân Lâm

 Hoàng Triều Quân Lâm

Hoàng Triều Quân Lâm

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 20/03/2017 16:44

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Action Manhua Shounen

SƠ LƯỢC
Một dự án cực lớn của Hoàng Ngọc Lang. Các vị vua trong các phần Thiên Tử Truyền Kì nếu chiến với nhau thì sẽ thế nào?! Mời tìm hiểu

Hoàng Triều Quân Lâm chap 1 (71 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Hoàng Triều Quân Lâm chap 36b 31/12/2017 19:43

Hoàng Triều Quân Lâm chap 36a 30/12/2017 21:15

Hoàng Triều Quân Lâm chap 35b 30/12/2017 21:14

Hoàng Triều Quân Lâm chap 35a 25/12/2017 12:43

Hoàng Triều Quân Lâm chap 34b 23/12/2017 12:09

Hoàng Triều Quân Lâm chap 33b 18/12/2017 02:51

Hoàng Triều Quân Lâm chap 33a 11/12/2017 23:11

Hoàng Triều Quân Lâm chap 32b 11/12/2017 23:11

Hoàng Triều Quân Lâm chap 32a 06/12/2017 21:48

Hoàng Triều Quân Lâm chap 31b 25/11/2017 13:07

Hoàng Triều Quân Lâm chap 31a 22/11/2017 12:29

Hoàng Triều Quân Lâm chap 30b 01/11/2017 00:12

Hoàng Triều Quân Lâm chap 30a 24/10/2017 21:26

Hoàng Triều Quân Lâm chap 29b 24/10/2017 12:43

Hoàng Triều Quân Lâm chap 29a 14/10/2017 00:17

Hoàng Triều Quân Lâm chap 28b 11/10/2017 23:40

Hoàng Triều Quân Lâm chap 28a 09/10/2017 19:57

Hoàng Triều Quân Lâm chap 27b 07/10/2017 21:53

Hoàng Triều Quân Lâm chap 27a 06/10/2017 20:46

Hoàng Triều Quân Lâm chap 26b 29/09/2017 21:12

Hoàng Triều Quân Lâm chap 26a 27/09/2017 22:03

Hoàng Triều Quân Lâm chap 25b 15/09/2017 18:28

Hoàng Triều Quân Lâm chap 25a 11/09/2017 23:03

Hoàng Triều Quân Lâm chap 24b 09/09/2017 12:41

Hoàng Triều Quân Lâm chap 24a 03/09/2017 20:14

Hoàng Triều Quân Lâm chap 23b 02/09/2017 21:04

Hoàng Triều Quân Lâm chap 23a 28/08/2017 19:22

Hoàng Triều Quân Lâm chap 22b 21/08/2017 21:22

Hoàng Triều Quân Lâm chap 22a 18/08/2017 21:29

Hoàng Triều Quân Lâm chap 21b 15/08/2017 21:22

Hoàng Triều Quân Lâm chap 21a 07/08/2017 22:01

Hoàng Triều Quân Lâm chap 20b 03/08/2017 20:35

Hoàng Triều Quân Lâm chap 20a 01/08/2017 21:21

Hoàng Triều Quân Lâm chap 19b 28/07/2017 19:23

Hoàng Triều Quân Lâm chap 19a 24/07/2017 20:08

Hoàng Triều Quân Lâm chap 18b 20/07/2017 19:52

Hoàng Triều Quân Lâm chap 18a 16/07/2017 21:19

Hoàng Triều Quân Lâm chap 17b 16/07/2017 21:19

Hoàng Triều Quân Lâm chap 17a 11/07/2017 19:48

Hoàng Triều Quân Lâm chap 16b 05/07/2017 12:08

Hoàng Triều Quân Lâm chap 16a 05/07/2017 12:08

Hoàng Triều Quân Lâm chap 15b 05/07/2017 12:08

Hoàng Triều Quân Lâm chap 15a 30/06/2017 20:58

Hoàng Triều Quân Lâm chap 14b 27/06/2017 12:10

Hoàng Triều Quân Lâm chap 14a 25/06/2017 14:38

Hoàng Triều Quân Lâm chap 13b 21/06/2017 21:39

Hoàng Triều Quân Lâm chap 13a 20/06/2017 21:19

Hoàng Triều Quân Lâm chap 12b 19/06/2017 12:07

Hoàng Triều Quân Lâm chap 12a 11/06/2017 20:37

Hoàng Triều Quân Lâm chap 11b 07/06/2017 21:16

Hoàng Triều Quân Lâm chap 11a 06/06/2017 13:56

Hoàng Triều Quân Lâm chap 10b 06/06/2017 13:56

Hoàng Triều Quân Lâm chap 10a 01/06/2017 19:56

Hoàng Triều Quân Lâm chap 9b 31/05/2017 19:58

Hoàng Triều Quân Lâm chap 9a 29/05/2017 19:27

Hoàng Triều Quân Lâm chap 8b 24/05/2017 20:08

Hoàng Triều Quân Lâm chap 8a 17/05/2017 18:57

Hoàng Triều Quân Lâm chap 7b 17/05/2017 18:57

Hoàng Triều Quân Lâm chap 7a 07/05/2017 19:50

Hoàng Triều Quân Lâm chap 6b 04/05/2017 20:24

Hoàng Triều Quân Lâm chap 6a 01/05/2017 20:43

Hoàng Triều Quân Lâm chap 5b 30/04/2017 20:35

Hoàng Triều Quân Lâm chap 5 27/04/2017 20:24

Hoàng Triều Quân Lâm chap 4.5 23/04/2017 20:22

Hoàng Triều Quân Lâm chap 4 21/04/2017 22:14

Hoàng Triều Quân Lâm chap 3.5 17/04/2017 12:00

Hoàng Triều Quân Lâm chap 3 06/04/2017 17:39

Hoàng Triều Quân Lâm chap 2.5 02/04/2017 20:16

Hoàng Triều Quân Lâm chap 2 02/04/2017 20:16

Hoàng Triều Quân Lâm chap 1.5 20/03/2017 16:44

Hoàng Triều Quân Lâm chap 1 20/03/2017 16:44