Trang Chủ > Life and Death - The Song of The Night Update chap 10 + 8 + 9

Life and Death - The Song of The Night

Life and Death - The Song of The Night

Tên khác: Life and Death - Hei Ye Zhi Ge, Life and Death - 黑夜之歌

Update: 13/09/2017 22:32

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Ying Qi

Nhóm dịch: FIVdogg

Thể loại: Action Horror Manhua Shounen Supernatural Ecchi

SƠ LƯỢC
Pha choảng nhau giữa bọn quần què tên là Sha vs tổ chức gì gì đấyemo