Trang Chủ > Mikakunin de Shinkoukei update chap 68

 Mikakunin de Shinkoukei

Mikakunin de Shinkoukei

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 22/01/2018 01:50

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy Romance Seinen Supernatural manga

SƠ LƯỢC
Đại khái phần manga của anime cùng tên, thánh nào chưa coi thì xin mời nhé. Cơ bản là em hàng Kobeni Yonomori đến 16 tuổi thì tự nhiên boy lạnh lùng Hakuya Mitsumine cùng em gái Mashiro xuất hiện. Rồi té ra boy đó là hôn thê, còn con em là em rể.

Mikakunin de Shinkoukei chap 1 (68 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Mikakunin de Shinkoukei chap 68 22/01/2018 01:50

Mikakunin de Shinkoukei chap 67 22/01/2018 01:49

Mikakunin de Shinkoukei chap 66 22/01/2018 01:49

Mikakunin de Shinkoukei chap 65 22/01/2018 01:49

Mikakunin de Shinkoukei chap 64 22/01/2018 01:49

Mikakunin de Shinkoukei chap 63 22/01/2018 01:49

Mikakunin de Shinkoukei chap 62 22/01/2018 01:49

Mikakunin de Shinkoukei chap 61 22/01/2018 01:49

Mikakunin de Shinkoukei chap 60 22/01/2018 01:48

Mikakunin de Shinkoukei chap 59 20/09/2017 19:05

Mikakunin de Shinkoukei chap 58 20/09/2017 19:04

Mikakunin de Shinkoukei chap 57 20/09/2017 19:04

Mikakunin de Shinkoukei chap 56 20/09/2017 19:04

Mikakunin de Shinkoukei chap 55 18/06/2017 20:47

Mikakunin de Shinkoukei chap 54 18/06/2017 20:46

Mikakunin de Shinkoukei chap 53 31/05/2017 22:16

Mikakunin de Shinkoukei chap 52 31/05/2017 22:16

Mikakunin de Shinkoukei chap 51 25/03/2017 10:54

Mikakunin de Shinkoukei chap 50 21/03/2017 23:46

Mikakunin de Shinkoukei chap 49 21/03/2017 23:45

Mikakunin de Shinkoukei chap 48 13/01/2017 11:55

Mikakunin de Shinkoukei chap 47 13/01/2017 11:55

Mikakunin de Shinkoukei chap 46 13/01/2017 11:54

Mikakunin de Shinkoukei chap 45 13/01/2017 11:53

Mikakunin de Shinkoukei chap 44 01/01/2017 15:40

Mikakunin de Shinkoukei chap 43 31/12/2016 09:41

Mikakunin de Shinkoukei chap 42 31/12/2016 09:41

Mikakunin de Shinkoukei chap 41 31/12/2016 09:41

Mikakunin de Shinkoukei chap 40 28/12/2016 11:57

Mikakunin de Shinkoukei chap 39 28/12/2016 11:57

Mikakunin de Shinkoukei chap 38 24/12/2016 20:09

Mikakunin de Shinkoukei chap 37 24/12/2016 20:09

Mikakunin de Shinkoukei chap 36 24/12/2016 10:37

Mikakunin de Shinkoukei chap 35 24/12/2016 10:37

Mikakunin de Shinkoukei chap 34 17/12/2016 10:28

Mikakunin de Shinkoukei chap 33 17/12/2016 10:27

Mikakunin de Shinkoukei chap 32 13/12/2016 09:53

Mikakunin de Shinkoukei chap 31 12/12/2016 22:42

Mikakunin de Shinkoukei chap 30 06/12/2016 12:19

Mikakunin de Shinkoukei chap 29 06/12/2016 12:19

Mikakunin de Shinkoukei chap 28 05/11/2016 09:36

Mikakunin de Shinkoukei chap 27 05/11/2016 09:34

Mikakunin de Shinkoukei chap 26 05/11/2016 09:32

Mikakunin de Shinkoukei chap 25 30/10/2016 13:03

Mikakunin de Shinkoukei chap 24 30/10/2016 13:03

Mikakunin de Shinkoukei chap 23 30/10/2016 13:02

Mikakunin de Shinkoukei chap 22 30/10/2016 11:38

Mikakunin de Shinkoukei chap 21 30/10/2016 11:36

Mikakunin de Shinkoukei chap 20 30/10/2016 11:35

Mikakunin de Shinkoukei chap 19 30/10/2016 11:33

Mikakunin de Shinkoukei chap 18 30/10/2016 11:32

Mikakunin de Shinkoukei chap 17 04/10/2016 17:28

Mikakunin de Shinkoukei chap 16 04/10/2016 17:27

Mikakunin de Shinkoukei chap 15 04/10/2016 17:26

Mikakunin de Shinkoukei chap 14 04/10/2016 17:23

Mikakunin de Shinkoukei chap 13 04/10/2016 17:22

Mikakunin de Shinkoukei chap 12 04/10/2016 17:22

Mikakunin de Shinkoukei chap 11 04/10/2016 17:20

Mikakunin de Shinkoukei chap 10 24/09/2016 16:38

Mikakunin de Shinkoukei chap 9 24/09/2016 16:35

Mikakunin de Shinkoukei chap 8 20/09/2016 18:01

Mikakunin de Shinkoukei chap 7 08/09/2016 17:34

Mikakunin de Shinkoukei chap 6 08/09/2016 17:34

Mikakunin de Shinkoukei chap 5 04/09/2016 20:52

Mikakunin de Shinkoukei chap 4 04/09/2016 20:52

Mikakunin de Shinkoukei chap 3 23/08/2016 20:26

Mikakunin de Shinkoukei chap 2 23/08/2016 20:26

Mikakunin de Shinkoukei chap 1 23/08/2016 20:26