Trang Chủ > Nano list Update Chap 99

Nano list

Nano list

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 19/02/2018 22:14

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Songah Min

Nhóm dịch: NBT

Thể loại: Action Manhwa Sci-fi Tragedy Drama Webtoon

SƠ LƯỢC
Chị gái Milo đột nhiên tự sát, bỏ lại cậu một mình sống cùng một người máy "giúp việc" hot như siêu mẫu lúc nào cũng như muốn "xơi" cậu, tới ngày sinh nhật năm đầu cấp 3 lại có thêm một em người máy loli nữa xuất hiện tự xưng là món quà từ người chị đã khuất của cậu.Rốt cuộc bí ẩn sau cái chết của chị cậu là như thế nào ?

Nano list Chap 1 (99 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Nano list Chap 99 19/02/2018 22:14

Nano list Chap 98 18/02/2018 07:46

Nano list Chap 97 14/02/2018 09:09

Nano list Chap 96 12/02/2018 09:12

Nano list Chap 95 10/02/2018 08:55

Nano list Chap 94 09/02/2018 09:05

Nano list Chap 93 06/02/2018 09:22

Nano list Chap 92 05/02/2018 09:20

Nano list Chap 91 01/02/2018 10:02

Nano list Chap 90 31/01/2018 08:42

Nano list Chap 89 30/01/2018 09:35

Nano list Chap 88 29/01/2018 09:39

Nano list Chap 87 28/01/2018 13:05

Nano list Chap 86 28/01/2018 09:49

Nano list Chap 85 27/01/2018 09:41

Nano list Chap 84 26/01/2018 09:26

Nano list Chap 83 25/01/2018 09:24

Nano list Chap 82 24/01/2018 09:27

Nano list Chap 81 23/01/2018 18:32

Nano list Chap 80 23/01/2018 09:53

Nano list Chap 79 22/01/2018 11:17

Nano list Chap 78 21/01/2018 07:49

Nano list Chap 77 20/01/2018 22:05

Nano list Chap 76 20/01/2018 09:29

Nano list Chap 75 19/01/2018 09:39

Nano list Chap 74 18/01/2018 09:30

Nano list Chap 73 17/01/2018 09:33

Nano list Chap 72 16/01/2018 09:16

Nano list Chap 71 09/01/2018 10:16

Nano list Chap 70 08/01/2018 08:57

Nano list Chap 69 07/01/2018 09:51

Nano list Chap 68 06/01/2018 09:45

Nano list Chap 67 05/01/2018 09:45

Nano list Chap 66 04/01/2018 09:42

Nano list Chap 65 03/01/2018 09:50

Nano list Chap 64 02/01/2018 09:27

Nano list Chap 63 01/01/2018 09:27

Nano list Chap 62 31/12/2017 07:41

Nano list Chap 61 30/12/2017 08:59

Nano list Chap 60 29/12/2017 07:53

Nano list Chap 59 28/12/2017 09:28

Nano list Chap 58 27/12/2017 09:10

Nano list Chap 57 26/12/2017 09:34

Nano list Chap 56 25/12/2017 09:54

Nano list Chap 55 24/12/2017 09:45

Nano list Chap 54 23/12/2017 09:25

Nano list Chap 53 22/12/2017 09:49

Nano list Chap 52 21/12/2017 09:32

Nano list Chap 51 20/12/2017 09:32

Nano list Chap 50 19/12/2017 09:20

Nano list Chap 49 18/12/2017 09:30

Nano list Chap 48 17/12/2017 08:29

Nano list Chap 47 16/12/2017 09:22

Nano list Chap 46 15/12/2017 09:38

Nano list Chap 45 14/12/2017 09:36

Nano list Chap 44 13/12/2017 09:36

Nano list Chap 43 12/12/2017 09:47

Nano list Chap 42 11/12/2017 09:26

Nano list Chap 41 10/12/2017 09:29

Nano list Chap 40 09/12/2017 08:56

Nano list Chap 39 06/12/2017 12:42

Nano list Chap 38 06/12/2017 09:20

Nano list Chap 37 05/12/2017 14:59

Nano list Chap 36 05/12/2017 09:27

Nano list Chap 35 04/12/2017 09:21

Nano list Chap 34 03/12/2017 08:12

Nano list Chap 33 02/12/2017 09:23

Nano list Chap 32 01/12/2017 09:22

Nano list Chap 31 30/11/2017 09:21

Nano list Chap 30 29/11/2017 09:21

Nano list Chap 29 28/11/2017 09:20

Nano list Chap 28 27/11/2017 09:12

Nano list Chap 27 26/11/2017 09:50

Nano list Chap 26 25/11/2017 09:29

Nano list Chap 25 24/11/2017 09:39

Nano list Chap 24 23/11/2017 09:31

Nano list Chap 23 22/11/2017 09:25

Nano list Chap 22 21/11/2017 10:07

Nano list Chap 21 20/11/2017 09:28

Nano list Chap 20 19/11/2017 07:57

Nano list Chap 19 18/11/2017 09:07

Nano list Chap 18 17/11/2017 09:24

Nano list Chap 17 16/11/2017 09:28

Nano list Chap 16 15/11/2017 09:25

Nano list Chap 15 14/11/2017 12:45

Nano list Chap 14 14/11/2017 09:35

Nano list Chap 13 13/11/2017 09:11

Nano list Chap 12 12/11/2017 09:09

Nano list Chap 11 11/11/2017 10:53

Nano list Chap 10 11/11/2017 10:40

Nano list Chap 9 11/11/2017 10:31

Nano list Chap 8 11/11/2017 10:24

Nano list Chap 7 11/11/2017 10:15

Nano list Chap 6 11/11/2017 10:06

Nano list Chap 5 11/11/2017 09:58

Nano list Chap 4 11/11/2017 09:51

Nano list Chap 3 11/11/2017 09:43

Nano list Chap 2 11/11/2017 09:34

Nano list Chap 1 11/11/2017 09:26