Trang Chủ > Onepunch-Man update chap 129 raw

Onepunch-Man

Onepunch-Man

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 20/02/2018 22:19

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: ONE, Murata Yuusuke

Nhóm dịch: [Amethyst] Group

Thể loại: Action Comedy Seinen Supernatural

SƠ LƯỢC

Một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn...Lol !!!

Onepunch-Man bonus (171 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Onepunch-Man chap 129 raw 20/02/2018 22:19

Onepunch-Man chap 128.5 10/02/2018 17:29

Onepunch-Man Chap 128 02/02/2018 22:56

Onepunch-Man chap 127 20/01/2018 22:37

Onepunch-Man chap 126 01/01/2018 19:02

Onepunch-Man chap 125 08/12/2017 03:59

Onepunch-Man chap 124.5 RAW 08/12/2017 03:59

Onepunch-Man chap 124 04/11/2017 14:17

Onepunch-Man chap 123 13/10/2017 16:33

Onepunch-Man chap 122 22/09/2017 14:40

Onepunch-Man chap 121 27/08/2017 14:11

Onepunch-Man chap 120 05/08/2017 13:47

Onepunch-Man chap 119 21/07/2017 14:51

Onepunch-Man chap 118 22/06/2017 19:22

Onepunch-Man chap 117 08/06/2017 12:10

Onepunch-Man chap 116 26/05/2017 12:07

Onepunch-Man chap 115 12/05/2017 12:16

Onepunch-Man chap 114.5 24/04/2017 12:04

Onepunch-Man chap 114 22/04/2017 12:15

Onepunch-Man chap 113 22/04/2017 12:15

Onepunch-Man chap 00 extra: OnePunch Man x Dragon Ball 24/02/2017 12:13

Onepunch-Man chap doujin 31/08/2016 22:37

Onepunch-Man chap 112 04/04/2017 22:55

Onepunch-Man chap 111.5 05/04/2017 21:09

Onepunch-Man chap 111 28/02/2017 21:50

Onepunch-Man chap 110 10/02/2017 12:48

Onepunch-Man chap 109 01/02/2017 12:17

Onepunch-Man chap 108 14/01/2017 23:45

Onepunch-Man chap 107.5 26/12/2016 11:13

Onepunch-Man chap 107.1 14/01/2017 23:45

Onepunch-Man chap 107 24/12/2016 10:52

Onepunch-Man chap 106.5 12/12/2016 12:47

Onepunch-Man chap 106 10/12/2016 13:08

Onepunch-Man chap 105.5 10/12/2016 13:07

Onepunch-Man chap 105 26/11/2016 20:59

Onepunch-Man chap 104 16/11/2016 12:58

Onepunch-Man chap 103 12/10/2016 16:53

Onepunch-Man chap 102 21/09/2016 19:27

Onepunch-Man chap 101 27/08/2016 20:07

Onepunch-Man chap 100 05/08/2016 19:38

Onepunch-Man chap 99 23/07/2016 16:48

Onepunch-Man chap 98 09/07/2016 14:27

Onepunch-Man chap 97.5 21/06/2016 14:20

Onepunch-Man chap 97 18/06/2016 13:46

Onepunch-Man chap 96 18/06/2016 13:45

Onepunch-Man chap 95 20/05/2016 17:32

Onepunch-Man chap 94 07/05/2016 18:18

Onepunch-Man chap 93.5 07/05/2016 09:09

Onepunch-Man chap 93 30/03/2016 17:03

Onepunch-Man chap 92 13/03/2016 14:44

Onepunch-Man chap 91 27/02/2016 21:45

Onepunch-Man chap 90 25/02/2016 21:16

Onepunch-Man chap 89 23/01/2016 20:24

Onepunch-Man chap 88 08/01/2016 20:36

Onepunch-Man chap 87 25/12/2015 20:38

Onepunch-Man chap 86 15/12/2015 21:54

Onepunch-Man chap 85.5 11/12/2015 14:40

Onepunch-Man chap 85 11/12/2015 11:40

Onepunch-Man chap 84 28/11/2015 20:30

Onepunch-Man chap 83 15/11/2015 01:24

Onepunch-Man chap 82 30/10/2015 12:00

Onepunch-Man chap 81.5 24/10/2015 09:12

Onepunch-Man chap 81 13/10/2015 08:30

Onepunch-Man chap 80.5 16/10/2015 00:45

Onepunch-Man chap 80 03/10/2015 19:27

Onepunch-Man chap 79 09/09/2015 19:08

Onepunch-Man chap 78.5 07/09/2015 16:50

Onepunch-Man chap 78 31/08/2015 22:49

Onepunch-Man chap 77.5 2 30/08/2015 23:09

Onepunch-Man chap 77.5 18/08/2015 12:14

Onepunch-Man chap 77 03/08/2015 15:57

Onepunch-Man chap 76 01/08/2015 12:14

Onepunch-Man chap 75 16/07/2015 15:14

Onepunch-Man chap 74 07/07/2015 18:06

Onepunch-Man chap 73 07/07/2015 18:07

Onepunch-Man chap 72 25/06/2015 10:20

Onepunch-Man chap 71.5 17/06/2015 09:33

Onepunch-Man chap 71 16/06/2015 23:48

Onepunch-Man chap 70 07/06/2015 18:12

Onepunch-Man chap 69 26/05/2015 23:28

Onepunch-Man chap 68 20/05/2015 10:32

Onepunch-Man chap 67.2 16/05/2015 14:18

Onepunch-Man chap 67 04/05/2015 22:37

Onepunch-Man chap 66.6 04/05/2015 00:00

Onepunch-Man chap 66.5 30/04/2015 18:48

Onepunch-Man Chap 66 17/04/2015 15:32

Onepunch-Man chap 65 12/04/2015 17:24

Onepunch-Man chap 64 11/04/2015 22:33

Onepunch-Man chap 63 11/04/2015 22:33

Onepunch-Man chap 62 03/03/2015 21:59

Onepunch-Man chap 61 10/02/2015 22:02

Onepunch-Man chap 60 23/01/2015 12:07

Onepunch-Man chap 59 14/01/2015 10:45

Onepunch-Man chap 58 24/12/2014 22:07

Onepunch-Man chap 57 11/12/2014 20:12

Onepunch-Man chap 56.5 04/11/2015 08:07

Onepunch-Man chap 56 30/11/2014 02:03

Onepunch-Man chap 55 09/11/2014 21:28

Onepunch-Man chap 54 22/10/2014 22:41

Onepunch-Man chap 53.2 22/10/2014 22:41

Onepunch-Man chap 53 10/10/2014 13:48

Onepunch-Man chap 52 06/10/2014 18:35

Onepunch-Man chap 51 17/09/2014 00:39

Onepunch-Man chap 50 07/09/2014 01:32

Onepunch-Man chap 49.2 23/08/2014 13:55

Onepunch-Man chap 49 16/08/2014 12:43

Onepunch-Man chap 48.5 09/08/2014 13:39

Onepunch-Man chap 48 09/08/2014 13:39

Onepunch-Man chap 47.6 25/07/2014 17:50

Onepunch-Man chap 47.5 14/05/2014 16:36

Onepunch-Man Chap 47.2 18/07/2014 23:03

Onepunch-Man chap 47 18/06/2014 21:58

Onepunch-Man chap 46.5 04/05/2014 19:52

Onepunch-Man chap 46.2 04/06/2014 22:37

Onepunch-Man chap 46 12/04/2014 20:41

Onepunch-Man CHAP 45.2 23/05/2014 17:26

Onepunch-Man chap 45 30/03/2014 18:53

Onepunch-Man chap 44 17/03/2014 02:34

Onepunch-Man chap 43 06/03/2014 18:24

Onepunch-Man chap 42 06/03/2014 18:23

Onepunch-Man chap 41.3 05/02/2014 20:58

Onepunch-Man chap 41.2 05/02/2014 20:57

Onepunch-Man chap 41 21/01/2014 00:26

Onepunch-Man chap 40 23/12/2013 14:41

Onepunch-Man chap 39 08/12/2013 19:08

Onepunch-Man chap 38.5 29/11/2013 13:34

Onepunch-Man chap 38 03/12/2013 11:28

Onepunch-Man chap 37 05/10/2013 14:45

Onepunch-Man chap 36.5 04/11/2015 07:55

Onepunch-Man chap 36 21/09/2013 14:21

Onepunch-Man chap 35.2 01/09/2013 10:02

Onepunch-Man chap 35.1 13/08/2013 21:19

Onepunch-Man chap 35 05/08/2013 13:10

Onepunch-Man chap 34 20/07/2013 23:09

Onepunch-Man chap 33 04/07/2013 13:50

Onepunch-Man chap 32 15/06/2013 11:10

Onepunch-Man chap 31 02/06/2013 01:24

Onepunch-Man chap 30 19/05/2013 01:37

Onepunch-Man chap 29 02/05/2013 21:25

Onepunch-Man chap 28 23/04/2013 13:25

Onepunch-Man chap 27 11/04/2013 13:39

Onepunch-Man chap 26 26/03/2013 13:22

Onepunch-Man chap 25 01/03/2013 13:37

Onepunch-Man chap 24 16/02/2013 12:44

Onepunch-Man chap 23.5 04/02/2013 10:54

Onepunch-Man chap 23 03/02/2013 22:12

Onepunch-Man chap 22.7 04/11/2015 07:47

Onepunch-Man chap 22.5 26/01/2013 13:40

Onepunch-Man chap 22 19/01/2013 23:16

Onepunch-Man chap 21 05/01/2013 11:27

Onepunch-Man chap 20 29/12/2012 12:53

Onepunch-Man chap 19 24/12/2012 21:40

Onepunch-Man chap 18.5 07/12/2012 11:05

Onepunch-Man chap 18 03/12/2012 13:01

Onepunch-Man chap 17 02/12/2012 10:14

Onepunch-Man chap 16 01/12/2012 11:06

Onepunch-Man chap 15 27/11/2012 12:09

Onepunch-Man chap 14 26/11/2012 12:07

Onepunch-Man chap 13 25/11/2012 10:22

Onepunch-Man chap 12 18/11/2012 10:01

Onepunch-Man chap 11 17/11/2012 11:52

Onepunch-Man chap 10 12/11/2012 12:29

Onepunch-Man chap 9 11/11/2012 10:43

Onepunch-Man chap 8 09/11/2012 12:20

Onepunch-Man chap 7 07/11/2012 12:07

Onepunch-Man chap 6 05/11/2012 12:20

Onepunch-Man chap 5 04/11/2012 11:55

Onepunch-Man chap 4 02/11/2012 00:24

Onepunch-Man chap 3 30/10/2012 00:26

Onepunch-Man chap 2 29/10/2012 01:13

Onepunch-Man chap 1 26/10/2012 12:31

Onepunch-Man bonus 17/03/2014 23:50