Trang Chủ > PJ Working update chap 36

 PJ Working

PJ Working

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 14/10/2017 23:13

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy Romance Seinen Slice of life manga

SƠ LƯỢC
Anh main Souta Takanashi đi làm việc ở nhà hàng gia đình Wagnaria. Cũng tại bị thả thính bởi em hàng Poplar, nhìn thì như ...

PJ Working chap 1 (37 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

PJ Working chap 36 14/10/2017 23:13

PJ Working chap 35 14/10/2017 23:13

PJ Working chap 34 14/10/2017 23:13

PJ Working chap 33 22/08/2017 22:10

PJ Working chap 32 11/08/2017 22:53

PJ Working chap 31 11/08/2017 22:53

PJ Working chap 30 11/08/2017 22:52

PJ Working chap 29 11/08/2017 22:52

PJ Working chap extra 21/06/2017 19:51

PJ Working chap 28 21/06/2017 19:50

PJ Working chap 27 21/06/2017 19:50

PJ Working chap 26 21/06/2017 19:50

PJ Working chap 25 21/06/2017 19:50

PJ Working chap 24 21/06/2017 19:50

PJ Working chap 23 14/02/2017 18:37

PJ Working chap 22 03/02/2017 11:40

PJ Working chap 21 03/02/2017 11:40

PJ Working chap 20 03/02/2017 11:40

PJ Working chap 19 03/02/2017 11:40

PJ Working chap 18 03/02/2017 11:40

PJ Working chap 17 03/02/2017 11:40

PJ Working chap 16 03/02/2017 11:39

PJ Working chap 15 03/02/2017 11:39

PJ Working chap 14 06/12/2016 12:21

PJ Working chap 13 06/12/2016 12:21

PJ Working chap 12 10/11/2016 22:12

PJ Working chap 11 10/11/2016 22:12

PJ Working chap 10 13/10/2016 19:31

PJ Working chap 9 13/10/2016 19:31

PJ Working chap 8 13/10/2016 19:31

PJ Working chap 7 13/10/2016 19:31

PJ Working chap 6 13/10/2016 19:31

PJ Working chap 5 13/10/2016 19:31

PJ Working chap 4 04/09/2016 20:09

PJ Working chap 3 04/09/2016 20:09

PJ Working chap 2 04/09/2016 20:09

PJ Working chap 1 04/09/2016 20:09