Trang Chủ > :rebirth

 :rebirth

:rebirth

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 30/09/2016 16:41

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Lạc Kỳ Đình

Thể loại: Fantasy

SƠ LƯỢC
Bạn sẽ làm gì nếu bạn tự cho bản thân thêm một cơ hội để trở về quá khứ và thay đổi nó ?

:rebirth chap 1 (4 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

:rebirth chap 2.1 04/10/2016 22:08

:rebirth chap 2 04/10/2016 22:08

:rebirth chap 2- của chap 1 30/09/2016 16:40

:rebirth chap 1 30/09/2016 16:39