Trang Chủ > SAIKYOU MAHOUSHI NO INTON KEIKAKU chả có thông báo gì cả, đổi bìa!!

SAIKYOU MAHOUSHI NO INTON KEIKAKU

SAIKYOU MAHOUSHI NO INTON KEIKAKU

Tên khác: Strongest Mage’s Retirement Plan; The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan; 最強魔法師の隠遁計画

Update: 10/01/2018 20:57

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: miyuki ruria uonu mayuu

Nhóm dịch: Love Heaven Manga

Thể loại: Action Adventure Shounen Supernatural Fantasy manga

SƠ LƯỢC
Alusu Reigin, 16 tuổi, phù thủy mạnh nhất của quân đoàn, cậu tham gia quân đội từ lúc sáu tuổi và giờ đây, sau 10 năm chiến đấu, kinh nghiệm đầy mình, việc cậu cần làm lúc này là....đi học. Kẻ mạnh nhất thì cần phải học gì đây???emo

SAIKYOU MAHOUSHI NO INTON KEIKAKU chap 1 (5 CHƯƠNG)