Trang Chủ > SHOKURYOU JINRUI update chap 33 tạm dừng 12 tháng

SHOKURYOU JINRUI

SHOKURYOU JINRUI

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 18/12/2017 11:43

Tình trạng: Tạm ngưng

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Horror manga

SƠ LƯỢC
Khi 1 phần nhân loại bị 1 phần nhân loại biến thành thức ăn

SHOKURYOU JINRUI chap 1 (34 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

SHOKURYOU JINRUI chap 33 tạm dừng 12 tháng 18/12/2017 07:59

SHOKURYOU JINRUI chap 32 17/12/2017 14:45

SHOKURYOU JINRUI chap 31 12/12/2017 22:22

SHOKURYOU JINRUI chap 30 11/12/2017 00:36

SHOKURYOU JINRUI chap 29 11/12/2017 00:36

SHOKURYOU JINRUI chap 28 06/12/2017 00:55

SHOKURYOU JINRUI chap 27 06/12/2017 00:55

SHOKURYOU JINRUI chap 26 03/12/2017 23:48

SHOKURYOU JINRUI chap 25 28/11/2017 22:47

SHOKURYOU JINRUI chap 24 25/11/2017 23:28

SHOKURYOU JINRUI chap 23.5 18/07/2017 21:25

SHOKURYOU JINRUI chap 23 12/07/2017 22:17

SHOKURYOU JINRUI chap 22 10/07/2017 21:39

SHOKURYOU JINRUI chap 21 09/07/2017 21:46

SHOKURYOU JINRUI chap 20 06/07/2017 22:49

SHOKURYOU JINRUI chap 19 05/07/2017 21:56

SHOKURYOU JINRUI chap 18 04/07/2017 21:44

SHOKURYOU JINRUI chap 17 29/06/2017 22:07

SHOKURYOU JINRUI chap 16 28/06/2017 22:09

SHOKURYOU JINRUI chap 15 27/06/2017 22:09

SHOKURYOU JINRUI chap 14 26/06/2017 22:41

SHOKURYOU JINRUI chap 13 31/03/2017 21:57

SHOKURYOU JINRUI chap 12 30/03/2017 21:59

SHOKURYOU JINRUI chap 11 29/03/2017 22:50

SHOKURYOU JINRUI chap 10 28/03/2017 22:39

SHOKURYOU JINRUI chap 9 27/03/2017 22:22

SHOKURYOU JINRUI chap 8 26/03/2017 21:52

SHOKURYOU JINRUI chap 7 25/03/2017 21:54

SHOKURYOU JINRUI chap 6 24/03/2017 23:03

SHOKURYOU JINRUI chap 5 21/01/2017 22:16

SHOKURYOU JINRUI chap 4 20/01/2017 22:53

SHOKURYOU JINRUI chap 3 18/01/2017 22:37

SHOKURYOU JINRUI chap 2 18/01/2017 19:14

SHOKURYOU JINRUI chap 1 18/01/2017 19:14