Trang Chủ > Ubel Blatt chapter 156(-2) : Cổng vào thủ đô của nhà vua [4]

Ubel Blatt

Ubel Blatt

Tên khác: ユーベルブラット; Quỷ kiếm-Evil Blade

Update: 04/12/2017 15:18

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Shiono Etorouji

Nhóm dịch: TM Team

Thể loại: Action Adventure Seinen Magic Fantasy 16+

SƠ LƯỢC

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy...


Ubel Blatt chapter 1 (157 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Ubel Blatt chapter 156(-2) : Cổng vào thủ đô của nhà vua [4] 04/12/2017 15:15

Ubel Blatt chapter 155(-2): Cổng vào thủ đô của nhà vua [3] 16/09/2017 07:17

Ubel Blatt chapter 154(-2) : Cổng vào thủ đô của nhà vua [2] 21/07/2017 11:34

Ubel Blatt chapter 153(-2) : Cổng vào thủ đô của nhà vua [1] 10/07/2017 05:50

Ubel Blatt chapter 152 (-2) : Cô gái trong màn đêm > 25/05/2017 14:25

Ubel Blatt chapter 151(-2) : Könige [Những vị vua] 18/03/2017 20:44

Ubel Blatt chapter 150(-2) : Niềm hy vọng của tôi 01/02/2017 18:48

Ubel Blatt chapter 149 (-2): Blood and Blood 23/01/2017 16:05

Ubel Blatt chapter 148(-2): Dưới ngọn cờ của những người anh hùng [5] 06/12/2016 20:10

Ubel Blatt chapter 147 : Duới ngọn cờ những người anh hùng [4] 17/11/2016 18:53

Ubel Blatt chapter 146b (-2): Dưới ngọn cờ của những người anh hùng [3] 19/09/2016 19:59

Ubel Blatt chapter 146a (-2): Dưới ngọn cờ của những người anh hùng [3] 18/09/2016 22:23

Ubel Blatt chapter 145 (-2): Ngọn cờ của những người anh hùng [2] 28/07/2016 11:12

Ubel Blatt chapter 144 (-2): Ngọn cờ của những người anh hùng [1] 17/07/2016 20:14

Ubel Blatt chapter 143 (-2): Nguyện ước cuối cùng 08/07/2016 19:14

Ubel Blatt chapter 142 (-2) b : Hướng đi nào cho đôi ta :3 29/02/2016 17:55

Ubel Blatt chapter 142 (-2) a : Kẻ bẻ gãy đôi cánh của gió 28/02/2016 19:58

Ubel Blatt chapter 141 (-2): Hai Blatt Masters 07/02/2016 20:30

Ubel Blatt chapter 140 (-2): Thế giới mới 07/02/2016 20:14

Ubel Blatt chapter 139 (-2) 02/02/2016 10:50

Ubel Blatt chapter 138 (-2) : Trở về 10/01/2016 22:30

Ubel Blatt chapter 137 (-2) : Lưỡi Gươm Của Vị Vua II 31/12/2015 18:47

Ubel Blatt chapter 136 (-2) : Lưỡi Gươm Của Vị Vua I 31/12/2015 18:44

Ubel Blatt chapter 135 (-2) : Hai Pháo Đài V 31/12/2015 18:43

Ubel Blatt chapter 134 (-2) : Hai Pháo Đài IV 31/12/2015 18:09

Ubel Blatt chapter 133 (- 2) 17/12/2015 19:52

Ubel Blatt chapter 132 (-2) 06/12/2015 15:48

Ubel Blatt chapter 131(-2) 16/12/2015 21:05

Ubel Blatt chapter 130 19/08/2015 21:12

Ubel Blatt chapter 129 19/08/2015 03:03

Ubel Blatt chapter 128 03/09/2014 18:53

Ubel Blatt chapter 127 03/09/2014 18:53

Ubel Blatt chapter 126 03/09/2014 18:53

Ubel Blatt chapter 125 03/09/2014 18:53

Ubel Blatt chapter 124 03/09/2014 18:52

Ubel Blatt chapter 123 03/09/2014 18:52

Ubel Blatt chapter 122 03/09/2014 18:52

Ubel Blatt chapter 121 03/09/2014 18:52

Ubel Blatt chapter 120 03/09/2014 18:51

Ubel Blatt chapter 119 09/11/2013 04:37

Ubel Blatt chapter 118 08/11/2013 22:13

Ubel Blatt chapter 117 03/11/2013 02:13

Ubel Blatt chapter 116 26/08/2013 04:23

Ubel Blatt chapter 115 27/06/2013 23:11

Ubel Blatt chapter 114 13/05/2013 12:15

Ubel Blatt chapter 113 01/04/2013 00:00

Ubel Blatt chapter 112 15/02/2013 12:02

Ubel Blatt chapter 111 04/01/2013 23:28

Ubel Blatt chapter 110 14/11/2012 00:37

Ubel Blatt chapter 109 13/10/2012 02:21

Ubel Blatt chapter 108 19/09/2012 00:34

Ubel Blatt chapter 107 25/08/2012 23:02

Ubel Blatt chapter 106 25/08/2012 23:01

Ubel Blatt chapter 105 25/08/2012 23:00

Ubel Blatt chapter 104 18/08/2012 15:12

Ubel Blatt chapter 103 18/08/2012 15:06

Ubel Blatt chapter 102 15/08/2012 00:59

Ubel Blatt chapter 101 12/08/2012 22:57

Ubel Blatt chapter 100 11/08/2012 11:20

Ubel Blatt chapter 99 10/08/2012 03:19

Ubel Blatt chapter 98 08/08/2012 02:23

Ubel Blatt chapter 97 08/08/2012 02:20

Ubel Blatt chapter 96 08/08/2012 02:22

Ubel Blatt chapter 95 03/08/2012 01:57

Ubel Blatt chapter 92-94 24/06/2012 22:58

Ubel Blatt chapter 91 24/06/2012 22:49

Ubel Blatt chapter 90 18/06/2012 18:09

Ubel Blatt chapter 89 18/06/2012 18:20

Ubel Blatt chapter 88 18/06/2012 18:19

Ubel Blatt chapter 87 18/06/2012 18:17

Ubel Blatt chapter 86 18/06/2012 18:16

Ubel Blatt chapter 85 13/06/2012 21:50

Ubel Blatt chapter 84 13/06/2012 21:49

Ubel Blatt chapter 83 13/06/2012 21:47

Ubel Blatt chapter 82 11/06/2012 00:09

Ubel Blatt chapter 81 11/06/2012 00:07

Ubel Blatt chapter 80 11/06/2012 00:06

Ubel Blatt chapter 79 09/06/2012 11:19

Ubel Blatt chapter 78 09/06/2012 11:17

Ubel Blatt chapter 77 09/06/2012 11:13

Ubel Blatt chapter 76 07/06/2012 22:05

Ubel Blatt chapter 75 07/06/2012 21:56

Ubel Blatt chapter 74 07/06/2012 21:54

Ubel Blatt chapter 73 05/06/2012 19:56

Ubel Blatt chapter 72 05/06/2012 19:45

Ubel Blatt chapter 71 05/06/2012 19:42

Ubel Blatt chapter 70 30/05/2012 19:47

Ubel Blatt chapter 69 30/05/2012 19:45

Ubel Blatt chapter 68 30/05/2012 19:44

Ubel Blatt chapter 67 29/05/2012 16:49

Ubel Blatt chapter 66 29/05/2012 11:22

Ubel Blatt chapter 65 29/05/2012 08:21

Ubel Blatt chapter 64 23/05/2012 18:07

Ubel Blatt chapter 63 23/05/2012 18:06

Ubel Blatt chapter 62 23/05/2012 18:04

Ubel Blatt chapter 61 23/05/2012 18:03

Ubel Blatt chapter 60 22/05/2012 00:22

Ubel Blatt chapter 59 21/05/2012 22:47

Ubel Blatt chapter 58 20/05/2012 21:05

Ubel Blatt chapter 57 20/05/2012 21:00

Ubel Blatt chapter 56 20/05/2012 20:58

Ubel Blatt chapter 55 20/05/2012 20:55

Ubel Blatt chapter 54 20/05/2012 20:53

Ubel Blatt chapter 53 21/05/2012 09:36

Ubel Blatt chapter 52 21/05/2012 09:34

Ubel Blatt chapter 51 21/05/2012 09:31

Ubel Blatt chapter 50 21/05/2012 09:29

Ubel Blatt chapter 49 21/05/2012 09:18

Ubel Blatt chapter 48 21/05/2012 09:16

Ubel Blatt chapter 47 21/05/2012 09:14

Ubel Blatt chapter 46 21/05/2012 09:13

Ubel Blatt chapter 45 21/05/2012 09:11

Ubel Blatt chapter 44 21/05/2012 09:09

Ubel Blatt chapter 43 21/05/2012 09:08

Ubel Blatt chapter 42 21/05/2012 09:07

Ubel Blatt chapter 41 21/05/2012 09:05

Ubel Blatt chapter 40 21/05/2012 09:03

Ubel Blatt chapter 39 21/05/2012 09:02

Ubel Blatt chapter 38 21/05/2012 07:23

Ubel Blatt chapter 37 21/05/2012 07:21

Ubel Blatt chapter 36 21/05/2012 07:19

Ubel Blatt chapter 35 21/05/2012 07:17

Ubel Blatt chapter 34 21/05/2012 07:16

Ubel Blatt chapter 33 21/05/2012 07:14

Ubel Blatt chapter 32 20/05/2012 20:48

Ubel Blatt chapter 31 20/05/2012 20:38

Ubel Blatt chapter 30 29/05/2012 08:18

Ubel Blatt chapter 29 29/05/2012 08:18

Ubel Blatt chapter 28 29/05/2012 08:17

Ubel Blatt chapter 27 29/05/2012 08:17

Ubel Blatt chapter 26 29/05/2012 08:17

Ubel Blatt chapter 25 29/05/2012 08:16

Ubel Blatt chapter 24 29/05/2012 08:16

Ubel Blatt chapter 23 29/05/2012 08:16

Ubel Blatt chapter 22 29/05/2012 08:15

Ubel Blatt chapter 21 29/05/2012 08:15

Ubel Blatt chapter 20 29/05/2012 08:15

Ubel Blatt chapter 19 29/05/2012 08:15

Ubel Blatt chapter 18 29/05/2012 08:14

Ubel Blatt chapter 17 29/05/2012 08:14

Ubel Blatt chapter 16 29/05/2012 08:14

Ubel Blatt chapter 15 29/05/2012 08:12

Ubel Blatt chapter 14 29/05/2012 08:12

Ubel Blatt chapter 13 29/05/2012 08:11

Ubel Blatt chapter 12 29/05/2012 08:10

Ubel Blatt chapter 11 29/05/2012 08:10

Ubel Blatt chapter 10 29/05/2012 08:09

Ubel Blatt chap extra 29/05/2012 08:20

Ubel Blatt chapter 9 29/05/2012 08:09

Ubel Blatt chapter 8 29/05/2012 08:09

Ubel Blatt chapter 7 29/05/2012 08:09

Ubel Blatt chapter 6 29/05/2012 08:08

Ubel Blatt chapter 5 29/05/2012 08:08

Ubel Blatt chapter 4 29/05/2012 08:07

Ubel Blatt chapter 3 29/05/2012 08:07

Ubel Blatt chapter 2 29/05/2012 08:06

Ubel Blatt chapter 1 29/05/2012 08:05