Trang Chủ > VERSUS THE EARTH update chap 22

 VERSUS THE EARTH

VERSUS THE EARTH

Tên khác: Versus The Earth

Update: 16/11/2017 12:14

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: WATANABE Yoshitomo

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Thể loại: Action Horror Sci-fi Supernatural manga

SƠ LƯỢC
Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này?!

VERSUS THE EARTH chap 1 (22 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

VERSUS THE EARTH chap 22 16/11/2017 12:13

VERSUS THE EARTH chap 21 11/10/2017 23:39

VERSUS THE EARTH chap 20 20/09/2017 18:50

VERSUS THE EARTH chap 19 03/09/2017 20:13

VERSUS THE EARTH chap 18 02/09/2017 01:16

VERSUS THE EARTH chap 17 31/08/2017 22:48

VERSUS THE EARTH chap 16 26/08/2017 20:01

VERSUS THE EARTH chap 15 01/08/2017 21:20

VERSUS THE EARTH chap 14 30/07/2017 20:42

VERSUS THE EARTH chap 13 28/07/2017 21:29

VERSUS THE EARTH chap 12 26/07/2017 20:47

VERSUS THE EARTH chap 11 24/07/2017 20:25

VERSUS THE EARTH chap 10 24/07/2017 20:24

VERSUS THE EARTH chap 9 20/07/2017 19:54

VERSUS THE EARTH chap 8 18/07/2017 20:54

VERSUS THE EARTH chap 7 16/07/2017 21:19

VERSUS THE EARTH chap 6 14/07/2017 19:30

VERSUS THE EARTH chap 5 03/07/2017 10:32

VERSUS THE EARTH chap 4 03/07/2017 10:32

VERSUS THE EARTH chap 3 30/06/2017 20:09

VERSUS THE EARTH chap 2 23/08/2016 20:02

VERSUS THE EARTH chap 1 23/08/2016 20:01