Trang Chủ > Vĩnh Hằng Chí Tôn update chap 79

 Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tên khác: Đang cập nhật

Update: 17/02/2018 00:05

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Shounen Supernatural

SƠ LƯỢC
Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 1 (79 CHƯƠNG)

Tên chươngUpdate

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 79 17/02/2018 00:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 78 11/02/2018 20:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 77 08/02/2018 19:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 76 02/02/2018 19:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 75 30/01/2018 19:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 74 28/01/2018 11:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 73 23/01/2018 19:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 72 21/01/2018 11:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 71 17/01/2018 12:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 70 14/01/2018 12:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 69 09/01/2018 12:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 68 07/01/2018 12:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 67 05/01/2018 12:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 66 31/12/2017 12:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 65 28/12/2017 19:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 64 24/12/2017 13:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 63 20/12/2017 12:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 62 17/12/2017 13:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 61 14/12/2017 19:17

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 60 10/12/2017 13:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 59 06/12/2017 11:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 58 03/12/2017 11:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 57 30/11/2017 19:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 56 26/11/2017 12:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 55 22/11/2017 12:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 54 19/11/2017 12:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 53 16/11/2017 19:47

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 52 12/11/2017 18:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 51 06/11/2017 12:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 50 03/11/2017 10:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 49 29/10/2017 11:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 48 23/10/2017 12:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 47 18/10/2017 17:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 46 15/10/2017 11:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 45 08/10/2017 10:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 44 04/10/2017 19:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 43 01/10/2017 10:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 42 23/09/2017 14:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 41 20/09/2017 13:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 40 16/09/2017 20:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 39 11/09/2017 18:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 38 08/09/2017 12:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 37 02/09/2017 18:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 36 28/08/2017 19:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 35 25/08/2017 14:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 34 20/08/2017 12:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 33 13/08/2017 12:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 32 10/08/2017 19:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 31 04/08/2017 18:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 30 28/07/2017 18:59

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 29 21/07/2017 14:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 28 14/07/2017 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 27 08/07/2017 10:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 26 01/07/2017 19:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 25 24/06/2017 12:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 24 16/06/2017 19:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 23 09/06/2017 13:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 22 02/06/2017 18:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 21 26/05/2017 18:14

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 20 20/05/2017 12:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 19 13/05/2017 14:46

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 18 08/05/2017 18:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 17 29/04/2017 18:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 16 21/04/2017 18:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 15 14/04/2017 18:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 14 08/04/2017 18:28

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 13 01/04/2017 19:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 12 27/03/2017 18:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 11 22/03/2017 12:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 10 18/03/2017 17:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 9 13/03/2017 18:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 8 05/03/2017 17:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 7 01/03/2017 10:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 6 26/02/2017 17:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 5 24/02/2017 18:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 4 21/02/2017 12:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 3 19/02/2017 17:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 2 17/02/2017 17:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 1 16/02/2017 17:35